Nguyên tắc chung khi thực hiện khuyến mại

Khuyến mại là việc doanh nghiệp dành cho khách hàng những lợi ích nhất định để xúc tiến, đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh.

Doanh nghiệp và cả chi nhánh của doanh nghiệp có quyền tự mình tổ chức hoặc thuê tổ chức kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh.

Văn phòng đại diện không được phép tự tổ chức hay thuê tổ chức khác thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp mà mình đại diện.

Nếu doanh nghiệp (chi nhánh của doanh nghiệp) thuê tổ chức kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho mình thì hai bên phải lập Hợp đồng dịch vụ khuyến mại bằng văn bản (hoặc hình thức khác có giá trị tương đương).

Hàng hóa, dịch vụ trong hoạt động khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp (không thuộc trường hợp hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hạn chế kinh doanh hoặc chưa được phép lưu thông, cung ứng), bao gồm:

- Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là đối tượng mà doanh nghiệp đang muốn xúc tiến việc bán, cung ứng thông qua hoạt động khuyến mại.

- Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp dùng để tặng, thưởng, cung ứng không thu tiền cho khách hàng. Hàng hóa, dịch vụ đó có thể là hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp đó đang kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ khác.

Doanh nghiệp phải bảo đảm tuân thủ hạn chế sử dụng trong hoạt động khuyến mại đối với một số loại hàng hóa như sau:

- Không được khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi.

- Không được khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.

- Không được dùng thuốc chữa bệnh cho người, kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông để khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn các hình thức khuyến mại sau:

1. Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền - xem chi tiết tại công việc "Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền".

2. Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền - xem chi tiết tại công việc "Tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền".

3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó - xem chi tiết tại công việc "Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó".

4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ - xem chi tiết tại công việc "Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ".

5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo tỷ lệ và giải thưởng đã công bố - xem chi tiết tại công việc "Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố".

6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến mại mang tính may rủi - xem chi tiết tại công việc "Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi".

7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên - xem chi tiết tại công việc "Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên".

8. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác.

9. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận, như khuyến mại hàng hóa, dịch vụ thông qua internet và các phương tiện điện tử khác.

Trong đó:

- Doanh nghiệp thực hiện khuyến mại dưới các hình thức 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8 phải thực hiện thủ tục thông báo với Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại trước khi thực hiện khuyến mại - xem chi tiết tại công việc "Thông báo về việc tổ chức thực hiện khuyến mại".

- Doanh nghiệp thực hiện khuyến mại dưới các hình thức 6; 9 phải thực hiện thủ tục đăng ký với Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại hoặc Bộ Công thương - xem chi tiết tại công việc "Đăng ký thực hiện khuyến mại".

Và tuân thủ các nguyên tắc dưới đây:

1. Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.

2. Doanh nghiệp thực hiện Chương trình khuyến mại phải bảo đảm những điều kiện thuận lợi cho khách hàng trúng thưởng nhận giải thưởng và có nghĩa vụ giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến chương trình khuyến mại.

3. Doanh nghiệp thực hiện khuyến mại có trách nhiệm bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

4. Việc thực hiện khuyến mại phải đảm bảo:

- Không đưa ra điều kiện để khách hàng được hưởng khuyến mại là phải từ bỏ, từ chối hoặc đổi hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác;

- Không có sự so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.

5. Không được sử dụng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng, làm căn cứ để tặng, thưởng trong các chương trình khuyến mại theo hình thức: bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng, bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi, các hình thức khuyến mại khác, ...

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

1,912
Bài viết liên quan: