Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Người lao động đang làm việc theo Hợp đồng lao động xác định thời hạn và Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng (sau đây gọi chung là Hợp đồng lao động mùa vụ) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

1. Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

2. Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

3. Bị người sử dụng lao động đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ; hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự hoặc cưỡng bức lao động; bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

4. Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động, như là:

- Phải nghỉ việc để chăm sóc vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng, con đẻ, con nuôi bị ốm đau, tai nạn.

- Khi ra nước ngoài sinh sống hoặc làm việc.

- Gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh hoặc chuyển chỗ ở mà người lao động đã tìm mọi biện pháp nhưng không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động.

5. Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước.

6. Lao động nữ mang thai nếu có ý kiến xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

7. Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo Hợp đồng lao động mùa vụ mà khả năng lao động vẫn chưa được hồi phục.

Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động đang làm việc theo Hợp đồng lao động xác định thời hạn và Hợp đồng lao động mùa vụ chỉ đúng pháp luật khi họ thuộc các trường hợp (có nguyên nhân) nêu trên và đã báo trước cho doanh nghiệp theo thời hạn như sau:

Trường hợp

Thời hạn báo trước

1; 2; 3 và 7

ít nhất 03 ngày làm việc

4 và 5

ít nhất 30 ngày nếu là Hợp đồng lao động xác định thời hạn

ít nhất 03 ngày làm việc nếu là Hợp đồng lao động mùa vụ

6

tuỳ vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định

Đối với những người lao động đang làm việc theo Hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì họ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần phải thuộc các trường hợp nêu trên nhưng phải báo cho doanh nghiệp biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp lao động nữ mang thai nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền thì tuỳ vào thời hạn do cơ sở đó chỉ định.

Tham khảo mẫu: Thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Đơn xin nghỉ việc).

Người lao động có quyền huỷ bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước khi hết thời hạn báo trước nhưng phải thông báo bằng văn bản và phải được doanh nghiệp đồng ý.

Khi chấm dứt hợp đồng lao động thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải có văn bản Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Văn bản này là căn cứ xác lập thời điểm, sự chấm dứt quan hệ lao động của đôi bên và là điều kiện để đôi bên giải quyết các thủ tục liên quan khác (như: các loại bảo hiểm; tranh chấp, khiếu nại về lao động; tiền lương;….);

Do đó, doanh nghiệp nên đảm bảo đầy đủ các giấy tờ để tránh những rắc rối không đáng có.

Cuối cùng, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Đồng thời, doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác đã giữ lại của người lao động.

Lưu ý:

Nếu người lao động có hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì sẽ không được nhận Trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho doanh nghiệp nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động;

Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì còn phải bồi thường cho doanh nghiệp một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

7,119
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: