TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Ngừng hoạt động ứng dụng bán hàng đã thông báo

Khi có nhu cầu ngừng hoạt động ứng dụng bán hàng đã thông báo, hộ kinh doanh phải truy cập Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử, đăng nhập tài khoản đã được cấp và tiến hành khai báo ngừng hoạt động ứng dụng bán hàng đã thông báo theo hướng dẫn, đồng thời gửi Thông báo về việc ngừng hoạt động ứng dụng bán hàng về Bộ Công thương trong 07 ngày làm việc kể từ ngày ngừng hoạt động.

Lưu ý: Nếu người thay mặt hộ kinh doanh thực hiện thủ tục không phải là chủ hộ thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đầy đủ, chính xác từ hộ kinh doanh, Bộ Công thương xác nhận ngừng hoạt động website thương mại điện tử ứng dụng bán hàng đã thông báo.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

239
Công việc tương tự dành cho: