Ngừng hoạt động ứng dụng bán hàng đã thông báo

Khi có nhu cầu ngừng hoạt động ứng dụng bán hàng đã thông báo, doanh nghiệp phải truy cập Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử, đăng nhập tài khoản đã được cấp và tiến hành khai báo ngừng hoạt động ứng dụng bán hàng đã thông báo theo hướng dẫn, đồng thời gửi Thông báo về việc ngừng hoạt động ứng dụng bán hàng về Bộ Công thương trong 07 ngày làm việc kể từ ngày ngừng hoạt động.

Lưu ý: Nếu người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đầy đủ, chính xác từ doanh nghiệp, Bộ Công thương xác nhận ngừng hoạt động website thương mại điện tử ứng dụng bán hàng đã thông báo.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

699