TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Mức đóng các loại bảo hiểm

Hộ kinh doanh có trách nhiệm đóng các loại bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) cho người lao động khi giao kết hợp đồng lao động. 

Các mức đóng BHXH, BHYT, BHTN được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Tham khảo công việc "Tiền lương tháng tính đóng các loại bảo hiểm"

1. Về mức đóng BHXH:

- Mức đóng BHXH của người sử dụng lao động: 17%, trong đó, 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

- Mức đóng của người lao động: 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Về mức đóng BHYT:

Mức đóng hằng tháng của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý hộ kinh doanh hưởng tiền lương.

Mức đóng BHYT hiện nay theo quy định là 4,5% tiền lương hàng tháng của người lao động, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%.

3. Về mức đóng BHTN:

- Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng;

- Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp;

4. Về mức đóng BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- Người sử dụng lao động hằng tháng đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0,5% trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động.

- Người lao động không phải đóng khoản bảo hiểm này.

Theo đó, mức đóng và tỷ lệ đóng các loại bảo hiểm được quy định cụ thể như sau:

Các khoản trích theo lương

Tỷ lệ trích vào người sử dụng lao động

Tỷ lệ trích vào lương NLĐ

Tổng cộng

1. BHXH

17%

8%

25%

2. BHYT

3%

1,5%

4,5%

3. BHTN

1%

1%

2%

4. BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

0,5%

0%

0,5%

Tổng cộng

21,5%

10,5%

32%

Như vậy, hàng tháng hộ kinh doanh phải đóng cho người lao động và trích từ tiền lương hàng tháng của người lao động để đóng cùng một lúc vào Qũy BHXH, BHYT, BHTN, BHTNNN, BNN với tỷ lệ đóng là 32%.

Lưu ý: Theo quy định của pháp luật từ ngày 01/01/2018, người lao động nước ngoài trở thành đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có văn bản nào quy định, hướng dẫn cụ thể về mức đóng bảo hiểm cho nhóm đối tượng này.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

613
Công việc tương tự dành cho:
Bài viết liên quan: