Miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu là sản phẩm thân thiện với môi trường

Các sản phẩm thân thiện với môi trường có tên trong Biểu thuế xuất khẩu và có văn bản chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì được miễn thuế xuất khẩu.

Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu:

- Hàng hoá xuất khẩu có tên trong Biểu thuế xuất khẩu;

- Hàng hoá xuất khẩu có văn bản chứng nhận nhãn xanh Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và môi trường. Xem thêm chi tiết tại công việc: Thủ tục đăng ký chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam.

Hồ sơ miễn thuế xuất khẩu:

1. Là Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.

2. Văn bản chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam: bản chụp.

Thủ tục miễn thuế xuất khẩu:

Doanh nghiệp tiến hành thực hiện Thủ tục hải quan đối với hàng hóa Xuất khẩu.

Lưu ý:

Trường hợp sản phẩm thân thiện với môi trường có tên trong Biểu thuế xuất khẩu và có văn bản chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nộp thuế xuất khẩu vượt quá số tiền được miễn thì số thuế nộp thừa được xử lý theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

275