TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu là mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây dó bầu trồng

Mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây Dó bầu trồng khi xuất khẩu thì được miễn thuế xuất khẩu.

Hồ sơ miễn thuế xuất khẩu:

1. Tờ khai hải quan: 02 bản chính.

2. Hợp đồng mua bán hàng hóa: 01 bản chính hoặc 01 bản sao. Trong đó:

- Hợp đồng được xác lập bằng văn bản hoặc bằng các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm: điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu;

- Hợp đồng phải là bản tiếng Việt hoặc bản tiếng Anh, nếu là ngôn ngữ khác thì doanh nghiệp phải nộp kèm bản dịch ra tiếng Việt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản dịch.

3. Giấy phép CITES do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp. Trong đó, mã tại ô số 10 của giấy phép là “IIA”: 01 bản chính.

4. Hợp đồng ủy thác xuất khẩu đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu, trong đó có quy định giá cung cấp theo hợp đồng ủy thác không bao gồm thuế xuất khẩu: 01 bản sao.

5. Bảng kê danh mục, tài liệu của hồ sơ đề nghị miễn thuế.

Lưu ý:

Doanh nghiệp phải tự tính, khai số tiền thuế được miễn cho từng tờ khai hàng hóa xuất khẩu giống như trường hợp phải nộp thuế (tham khảo tại đây: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa Xuất khẩu).

Trường hợp cơ quan hải quan kiểm tra, phát hiện hàng hóa xuất khẩu không thuộc đối tượng miễn thuế như khai báo thì thực hiện ấn định thuế và xử phạt vi phạm (nếu có) theo quy định.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

236