miễn thuế xuất khẩu

1 Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường trong Tra cứu giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
2 Miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu là mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây dó bầu trồng trong Tra cứu giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
3 Miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu là mặt hàng da trăn có nguồn gốc từ gây nuôi sinh sản trong Tra cứu giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
4 Miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu là sản phẩm thân thiện với môi trường trong Tra cứu giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
5 Miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng trong Tra cứu giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
6 Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công, sản phẩm gia công nhập khẩu theo hợp đồng gia công trong Tra cứu giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
7 Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế; hàng hóa có trị giá tối thiểu, hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh trong Tra cứu giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
8 Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu trong Tra cứu giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa