TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng

Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, trong đó phương tiện vận tải chuyên dùng phải là loại trong nước chưa sản xuất được thì được miễn thuế nhập khẩu.

Để được miễn thuế nhập khẩu thì hàng hoá nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Hàng hóa thuộc kế hoạch nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.

- Phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước phải là loại trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hồ sơ miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:

1. Công văn đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy quyền, phân cấp:

- Đối với trường hợp miễn thuế trước khi làm thủ tục hải quan thì nộp Công văn đề nghị xác nhận miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh/quốc phòng (theo Mẫu số 03a tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP): bản chính.

- Đối với trường hợp miễn thuế sau khi làm thủ tục hải quan thì nộp Công văn đề nghị miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh/quốc phòng (theo Mẫu số 03b tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP): bản chính.

2. Hợp đồng mua bán hàng hóa: bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan.

3. Hợp đồng ủy thác nhập khẩu hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa theo văn bản trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu, trong hợp đồng ghi rõ giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu đối với trường hợp nhập khẩu ủy thác, đấu thầu: bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan.

Nơi nộp hồ sơ: Tổng cục Hải quan.

Thời hạn giải quyết:

- Đối với trường hợp miễn thuế trước khi làm thủ tục hải quan: 

Chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi đăng ký tờ khai hải quan, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hoặc đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy quyền, phân cấp nộp hồ sơ đề nghị miễn thuế nhập khẩu đến Tổng cục Hải quan.

Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Tổng cục Hải quan có văn bản thông báo hàng hóa được miễn thuế hoặc không thuộc trường hợp miễn thuế hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Đối với trường hợp miễn thuế sau khi làm thủ tục hải quan: 

Chậm nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hoặc đơn vị được Bộ Công an, Bộ Quốc phòng ủy quyền nộp hồ sơ đề nghị miễn thuế nhập khẩu đến Tổng cục Hải quan.

Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Tổng cục Hải quan thông báo miễn thuế, thông báo không thuộc trường hợp miễn thuế hoặc yêu cầu người nộp thuế bổ sung hồ sơ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

283