Tra cứu Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Thành viên

Lĩnh vực Y tế trong Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Tên công việc
1 Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm HIV
2 Kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô
3 Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi
4 Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm
5 Kinh doanh dịch vụ tiêm chủng
6 Kinh doanh dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
8 Kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ
9 Sản xuất mỹ phẩm
10 Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế
11 Kinh doanh thực phẩm
12 Kinh doanh trang thiết bị y tế
13 Hoạt động của cơ sở phân loại trang thiết bị y tế
14 Kinh doanh dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế
15 Kinh doanh dược
16 Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh