Tra cứu Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Thành viên

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Tên công việc
1 Kinh doanh dịch vụ sản xuất, phát hành và phổ biến phim
2 Kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật
3 Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch dự án hoặc tổ chức thi công, giám sát thi công dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích
4 Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường
5 Kinh doanh dịch vụ lữ hành
6 Kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp
7 Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu
8 Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
9 Kinh doanh dịch vụ lưu trú
10 Kinh doanh dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng
11 Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
12 Kinh doanh dịch vụ bảo tàng
13 Kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)
14 Xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị - xã hội; nhập khẩu hàng hóa văn hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch