Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tên công việc
1 Khai thác thủy sản (trong nội địa và trong vùng biển Việt Nam)
3 Kinh doanh thủy sản (Nuôi trồng thủy sản)
4 Kinh doanh thức ăn thuỷ sản, thức ăn chăn nuôi
5 Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi (khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản)
6 Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản
7 Kinh doanh đóng mới, cải hoán tàu cá
8 Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã theo Phụ lục của Công ước CITES
9 Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường
10 Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES
11 Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES
12 Kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại
13 Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
14 Kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
15 Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
16 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật
17 Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vắc xin, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y
18 Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật động vật
19 Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật về thú y
20 Kinh doanh dịch vụ tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật
21 Kinh doanh chăn nuôi tập trung
22 Kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm
23 Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y (bao gồm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản)
24 Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
25 Kinh doanh phân bón
26 Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón
27 Kinh doanh giống cây trồng, giống vật nuôi
28 Kinh doanh giống thủy sản
29 Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng, giống vật nuôi
30 Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản
31 Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản
32 Kinh doanh sản phẩm biến đổi gen