Tra cứu Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Thành viên

Lĩnh vực Lao động, Thương Binh và Xã hội trong Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Tên công việc
1 Hoạt động giáo dục nghề nghiệp
2 Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
3 Kinh doanh dịch vụ đánh giá kỹ năng nghề
4 Kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
5 Kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
6 Kinh doanh dịch vụ việc làm
7 Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
8 Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động
9 Kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma tuý tự nguyện