Lập hóa đơn khi dùng để khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu.

Đồng thời, do sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại phải tuân thủ theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và chỉ có giá tính thuế được xác định bằng không (0) khi đáp ứng điều kiện theo quy định.

Nên, đối với các doanh nghiệp kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì khi lập hóa đơn dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu mà muốn các sản phẩm, dịch vụ đó được tính với mức thuế bằng không (0) thì phải đảm bảo 02 nguyên tắc sau:

Thứ nhất, phải đăng ký với Sở Công thương khi sử dụng hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo hoặc dùng hàng thử - xem chi tiết tại công việc "Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền", "Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền kèm theo hoặc không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ".

Nếu không đăng ký thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Thứ hai, trên hóa đơn được lập phải ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền và giá tính thuế bằng 0.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

537