Lập hóa đơn khi dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp dùng hàng hóa, dịch vụ để cho, biếu, tặng, trao đổi hay trả lương cho người lao động.

Đối với các doanh nghiệp khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì việc lập hóa đơn trong trường hợp này được thực hiện như sau:

 Khi xuất hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hay hóa đơn bán hàng) như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng, trên hóa đơn phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT.

Do đó, nếu giá trị hàng hóa, dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên thì phải lập hóa đơn riêng cho từng người được nhận. Còn nếu giá trị hàng hóa, dịch vụ dưới 200.000 đồng thì doanh nghiệp có thể lập chung một hóa đơn kèm theo bảng kê danh sách người lao động nhận quà tặng vào cuối ngày - xem chi tiết tại công việc "Trường hợp công việc trường hợp không bắt buộc lập hóa đơn".

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

925