Lập hóa đơn khi bị trả lại hàng hóa đối với công ty cổ phần

lập hóa đơn khi bị trả lại hàng hóa

Nguồn: Internet

Khi khách hàng trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa do phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng thì tùy trường hợp cụ thể phải có những cách lập hóa đơn trả lại hàng, cụ thể:

1. Trường hợp người mua là đối tượng có khả năng xuất hóa đơn trả lại hàng:

Khi bán hàng, doanh nghiệp (bên bán) đã xuất hóa đơn giao cho bên mua.

Khi muốn trả lại hàng, bên mua sẽ xuất hóa đơn cho số hàng được trả lại (có thể trả lại một phần hoặc trả lại tất cả số hàng đã mua) để trả lại hàng cho bên bán. Trên hóa đơn phải ghi rõ:"hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có)".

2. Trường hợp người mua là cá nhân không có khả năng xuất hóa đơn trả lại hàng  hóa:

- Đối với trường hợp khách hàng trả lại toàn bộ hàng hóa:

Khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập Biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

- Đối với trường hợp khách hàng trả lại một phần hàng hóa:

Sau khi lập biên bản thu hồi hóa đơn như trên và nhận số hàng bị trả lại, bên bán phải lập hóa đơn mới cho hàng hóa thực tế bên mua chấp nhận theo quy định.

Trong trường hợp doanh nghiệp đã kê khai thuế của hóa đơn đầu ra, sau đó, người mua trả lại một phần hay toàn bộ hàng và hóa đơn GTGT thì hai bên thực hiện biên bản thu hồi các liên hóa đơn của hàng hóa bị trả lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do trả lại hàng hóa và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,779
Bài viết liên quan: