Lập hồ sơ giám định suy giảm khả năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Doanh nghiệp có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị giám định mức suy giảm khả năng lao động cho những người lao động bị tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp tại cơ sở của mình.

Kết quả giám định mức suy giảm khả năng là điều kiện và là căn cứ để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Việc giám định bao gồm các trường hợp sau:

- Khám giám định lần đầu: là giám định mức suy giảm khả năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp, mà chưa được giám định lần nào ở loại hình giám định đó.

- Khám giám định lại: là giám định mức suy giảm khả năng lao động từ lần thứ hai đối với người lao động bị thương tật, bệnh, tật do tai nạn lao động; hoặc, bị bệnh nghề nghiệp đã được khám giám định, sau đó tái phát, tiến triển.

- Khám giám định tổng hợp: là giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi người lao động thuộc một trong các trường hợp: vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp; bị tai nạn lao động nhiều lần; bị nhiều bệnh nghề nghiệp.

Doanh nghiệp hoàn tất và nộp hồ sơ đề nghị giám định đến Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh nơi mình đặt trụ sở chính; bao gồm các giấy tờ sau:

TRƯỜNG HỢP GIÁM ĐỊNH LẦN ĐẦU

Do bị tai nạn lao động

Do bị bệnh nghề nghiệp

Giấy giới thiệu của doanh nghiệp

(Mẫu Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT);

Bản sao Giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y tế nơi đã cấp cứu, điều trị cho người lao động cấp.

Giấy ra viện hoặc Hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp hoặc Tóm tắt hồ sơ bệnh án do cơ sở y tế nơi đã cấp cứu, điều trị cho người lao động cấp.

 

TRƯỜNG HỢP GIÁM ĐỊNH LẠI (TÁI PHÁT / TIẾN TRIỂN)

Do bị tai nạn lao động

Do bị bệnh nghề nghiệp

Giấy đề nghị giám định

(Mẫu Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT);

Biên bản giám định y khoa lần liền kề trước;

Đối với người lao động đã điều trị nội trú khi bệnh, thương tật tái phát / tiến triển: Bản sao của Giấy ra viện; hoặc, Tóm tắt hồ sơ bệnh án;

Đối với người lao động đã điều trị ngoại trú khi bệnh, thương tật tái phát / tiến triển: Bản sao của Sổ y bạ, của Sổ khám bệnh, của Đơn thuốc hoặc Giấy hẹn khám lại; hoặc, Tóm tắt hồ sơ bệnh án điều trị ngoại trú;

 

Hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp hoặc Hồ sơ bệnh nghề nghiệp hoặc Sổ khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp.

Đối với Hồ sơ đề nghị giám định tổng hợp, doanh nghiệp chuẩn bị các giấy tờ được liệt kê theo từng trường hợp (lần đầu / lại) nêu trên; tuy nhiên, trong trường hợp giám định tổng hợp lại, thì doanh nghiệp thay Giấy đề nghị giám định bằng Giấy giới thiệu của doanh nghiệp.

Thời hạn giới thiệu giám định lại là sau ít nhất đủ 24 tháng kể từ ngày người lao động được kết luận mức suy giảm khả năng lao động ở lần giám định liền kề trước đó; Tuy nhiên, nếu do tính chất của tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khiến người lao động suy giảm sức khỏe nhanh thì Hội đồng giám định có thể xem xét, quyết định việc giám định lại trước thời hạn.

Lưu ý:

Doanh nghiệp có thể liên hệ Sở Y tế địa phương để được cung cấp thông tin liên lạc với Hội đồng giám định y khoa tại địa phương mình.

Bản sao của các giấy tờ nêu trên (nếu có) là một trong các loại sau:

- Bản sao được cấp từ sổ gốc.

- Bản sao có chứng thực.

- Bản sao đã được đối chiếu với bản chính.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

593