TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành viên

Lao động - Tiền lương

Tên công việc
1 Thông báo tuyển dụng lao động
2 Giao kết hợp đồng thử việc
3 Giao kết hợp đồng đào tạo
4 Giao kết hợp đồng lao động
5 Giao kết hợp đồng lao động với người lao động có làm việc ở nơi khác
6 Giao kết hợp đồng lao động với nhóm người
7 Giao kết hợp đồng lao động với người cao tuổi
8 Giao kết hợp đồng lao động với người chưa thành niên
9 Giao kết hợp đồng lao động với người khuyết tật
10 Gia hạn quyết định công nhận doanh nghiệp có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật
11 Giao kết phụ lục hợp đồng lao động
12 Lập Sổ quản lý lao động
13 Tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài
14 Đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động
15 Đề nghị cấp giấy phép lao động
16 Đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài đã có giấy phép lao động
17 Đề nghị cấp lại giấy phép lao động
18 Bảo lãnh cho người lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam
19 Thu hồi giấy phép lao động
20 Khai trình sử dụng lao động lần đầu khi bắt đầu hoạt động
21 Thông báo về số lao động làm việc tại doanh nghiệp mới thành lập
22 Khai trình sử dụng lao động định kỳ 6 tháng và hằng năm
23 Thông báo về tình hình biến động lao động nếu có hàng tháng
24 Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước
25 Trích nộp kinh phí công đoàn
26 Thành lập công đoàn
27 Xây dựng và thông báo Thang lương, Bảng lương
28 Xây dựng bảng phụ cấp lương
29 Xây dựng quy chế khen thưởng
30 Xây dựng và đăng ký Nội quy lao động
31 Xây dựng và thông báo Thỏa ước lao động của doanh nghiệp
32 Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc
33 Tổ chức hội nghị người lao động định kỳ
34 Tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động
35 Tổ chức bộ phận y tế trong doanh nghiệp
36 Xây dựng mạng lưới an toàn, vệ sinh viên
37 Thành lập hội đồng an toàn, vệ sinh lao động
38 Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
39 Khai báo sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
40 Khai báo tai nạn lao động khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động
41 Lập, lưu trữ hồ sơ tai nạn lao động
42 Thành lập đoàn điều tra lao động cấp cơ sở
43 Định kỳ báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động
44 Lập hồ sơ giám định suy giảm khả năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
45 Xử lý kỷ luật lao động
46 Xử lý kỷ luật sa thải người lao động
47 Yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại tài sản
48 Xây dựng và thông báo định mức lao động
49 Tổ chức thương lượng tập thể
50 Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
51 Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
52 Phân loại tai nạn lao động
53 Trách nhiệm tài chính của doanh nghiệp khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
54 Điều tra tai nạn lao động làm bị thương một người lao động chuyển thành tai nạn lao động chết người
55 Điều tra lại tai nạn lao động khi có khiếu nại, tố cáo
56 Mức lương tối thiểu theo vùng
57 Chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động hết hạn
58 Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
59 Doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
60 Nghĩa vụ của doanh nghiệp khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
61 Chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế
62 Chấm dứt hợp đồng lao động do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp
63 Phân biệt Trợ cấp thôi việc và Trợ cấp mất việc làm
64 Chấm dứt hợp đồng lao động theo thoả thuận của các bên
65 Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
66 Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho người lao động
67 Trả lương cho người lao động
68 Trả lương cho người lao động làm việc vào ban đêm
69 Trả lương cho người lao động làm thêm giờ vào ban ngày
70 Thông báo tổ chức làm thêm giờ trên 200 giờ trong năm
71 Trả lương cho người lao động khi phải ngừng việc
72 Chế độ ngày nghỉ hàng năm của người lao động
73 Các chế độ ngày nghỉ cho người lao động
74 Sắp xếp thời giờ làm việc bình thường
75 Tổ chức làm thêm giờ
76 Xây dựng quy chế dân chủ tại cơ sở
77 Trả lương cho người lao động làm thêm giờ vào ban đêm
78 Tạm ứng tiền lương của người lao động
79 Kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động