Tra cứu Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Thành viên

Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y (bao gồm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản) trong Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực