Kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Phương tiện phòng cháy và chữa cháy gồm phương tiện cơ giới, thiết bị, máy móc, dụng cụ, hóa chất, công cụ hỗ trợ chuyên dùng cho việc phòng cháy và chữa cháy, cứu người, cứu tài sản được quy định tại Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP).

Phương tiện phòng cháy và chữa cháy sản xuất mới, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu phải được kiểm định theo quy định của Bộ Công an. Mỗi phương tiện chỉ phải kiểm định một lần, nếu đạt kết quả sẽ được cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC19 ban hành kèm theo Thông tư 66/2014/TT-BCA) và dán Tem kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC20 ban hành kèm theo Thông tư 66/2014/TT-BCA).

Nội dung kiểm định:

- Kiểm định chủng loại, mẫu mã phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

- Kiểm định thông số kỹ thuật liên quan đến chất lượng phương tiện.

Hồ sơ đề nghị kiểm định:

- Đơn đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC17 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA);

- Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định;

- Chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có);

- Chứng nhận xuất xưởng của phương tiện.

Nếu hồ sơ đề nghị kiểm định bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và doanh nghiệp đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó.

Nơi nộp hồ sơ đề nghị kiểm định:

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị kiểm định và cung cấp mẫu phương tiện cần kiểm định cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, cụ thể:

- Đối với phương tiện chữa cháy thông dụng (như vòi, ống hút chữa cháy, bình chữa cháy, thang chữa cháy,...); phương tiện, dụng cụ phá dỡ (như máy cắt, máy kéo, kìm cộng lực, cưa tay, búa, xà beng,...); thiết bị, dụng cụ thông tin liên lạc, chỉ huy chữa cháy (như bàn chỉ huy chữa cháy, lều chỉ huy chữa cháy, hệ thống thông tin hữu tuyến, vô tuyến); hệ thống báo cháy, chữa cháy (như hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, bán tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà,...) được quy định tại các mục 2, 7, 8 và 9 của tại “Danh mục phương tiện Phòng cháy và chữa cháy”; các loại máy bơm chữa cháy của doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn quản lý và các loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có văn bản ủy quyền kiểm định: doanh nghiệp gửi hồ sơ tới Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh để được kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

- Với tất cả các phương tiện phòng cháy và chữa cháy được quy định tại “Danh mục phương tiện Phòng cháy và chữa cháy”: doanh nghiệp phải gửi hồ sơ tới Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Cơ quan này sẽ thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định.

- Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể gửi hồ sơ tới các đơn vị khác được Bộ Công an cho phép thực hiện kiểm định. Đối với trường hợp này, sau khi có kết quả kiểm định, đơn vị thực hiện kiểm định phải gửi công văn kèm theo biên bản kiểm định đề nghị Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh theo thẩm quyền kiểm định để xem xét, cấp giấy chứng nhận kiểm định.

Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ tới Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh: Chậm nhất không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và mẫu phương tiện cần kiểm định.

Đối với các phương tiện khi kiểm định phải phụ thuộc vào việc lắp đặt hệ thống đồng bộ phương tiện thì cơ quan tiến hành kiểm định sẽ thông báo cho doanh nghiệp đề nghị kiểm định biết và thống nhất thời gian trả kết quả kiểm định.

- Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ tới các đơn vị khác được Bộ Công an cho phép thực hiện kiểm định: Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn kèm theo biên bản kiểm định của đơn vị kiểm định, phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Trường hợp cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy không cấp giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

3,837
Câu hỏi thường gặp: