TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Hộ kinh doanh sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động có trách nhiệm tổ chức kiểm định các loại máy móc, thiết bị đó lần đầu trước khi đưa vào sử dụng và kiểm định định kỳ, bất thường trong quá trình sử dụng.

Việc tổ chức kiểm định các loại máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do các tổ chức kiểm định an toàn lao động thực hiện. Hộ kinh doanh sẽ ký hợp đồng và thống nhất chương trình kiểm định để tiến hành.

Nếu kết quả kiểm định đạt yêu cầu thì tổ chức kiểm định sẽ cung cấp cho hộ kinh doanh biên bản kiểm định. Trong trường hợp đối tượng kiểm định không đạt yêu cầu và phát hiện có nguy cơ dẫn đến sự cố, tai nạn lao động thì sẽ thông báo cho hộ kinh doanh biết để có biện pháp khắc phục.

Sau 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm định công bố biên bản kiểm định, tổ chức kiểm định có trách nhiệm dán tem kiểm định hoặc thể hiện thông tin kiểm định lên đối tượng kiểm định và cấp cho hộ kinh doanh Giấy chứng nhận kết quả kiểm định.

Hộ kinh doanh sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động có trách nhiệm khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, trừ pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Thành phần hồ sơ về thủ tục khai báo sử dụng các loại máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động:

1. Phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định (mẫu quy định tại Phụ lục Iđ ban hành kèm theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP).

2. Bản photo Phiếu kết quả kiểm định của máy, thiết bị.

Nơi nộp hồ sơ: Hộ kinh doanh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở.

Thời gian giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận được đủ phiếu khai báo sử dụng và bản phô tô kết quả kiểm định của máy, thiết bị.

Lưu ý: Tùy thuộc vào từng loại máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động mà thời gian kiểm định định kỳ có thể khác nhau. Để biết được chính xác thời gian kiểm định đối với loại máy móc, thiết bị mà mình sử dụng thì hộ kinh doanh có thể căn cứ vào Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

354
Công việc tương tự dành cho: