TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành viên

Khai trình sử dụng lao động lần đầu khi bắt đầu hoạt động trong Hộ kinh doanh

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, hộ kinh doanh phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở.

Số lượng người lao động khai trình không bao gồm những người đang thử việc.

Thành phần hồ sơ:

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

- Bảng khai trình sử dụng lao động  (Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH).

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Lao động - Thương binh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở.

Lưu ý: Hộ kinh doanh vẫn phải thực hiện khai trình sử dụng lao động nếu đến thời gian 30 ngày mà vẫn chưa có lao động làm việc tại hộ kinh doanh.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

50
Công việc tương tự dành cho: