Khai thuế giá trị gia tăng vãng lai

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương đó hoặc đã có đơn vị trực thuộc tại địa phương nhưng không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, mà:

- Có giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên;

- Có hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh;

Thì phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh. 

Ví dụ: 

1. Doanh nghiệp A có trụ sở tại Hà Nội ký hợp đồng với Doanh nghiệp B để thực hiện công trình được xây dựng tại Sơn La mà Doanh nghiệp B là chủ đầu tư, giá trị công trình bao gồm cả thuế GTGT trên 1 tỷ đồng thì Doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGT xây dựng ngoại tỉnh đối với hợp đồng này tại Sơn La. 

2. Doanh nghiệp A có trụ sở tại Hà Nội mua 10 căn nhà thuộc 1 dự án của Doanh nghiệp C tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó Doanh nghiệp A bán lại các căn nhà này và thực hiện xuất hóa đơn cho khách hàng X thì Doanh nghiệp A phải thực hiện kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh theo tỷ lệ % doanh thu với cơ quan thuế tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh gồm:

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng (theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC);

Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT vãng lai theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì có thể đăng ký với Cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng.

Khi thực hiện kê khai thuế GTGT trong doanh nghiệp (tức khai thuế tại trụ sở chính) thì doanh nghiệp phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế GTGT vãng lai đã nộp. Số thuế vãng lai đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGT của người nộp thuế tại trụ sở chính.

Thuế suất GTGT vãng lai tạm tính để kê khai được xác định như sau:

- Đối với hàng hóa chịu thuế GTGT 10% thì nộp 2% trên doanh thu hàng hoá chưa có thuế GTGT;

- Đối với hàng hóa chịu thuế GTGT 5% thì nộp 1% trên doanh thu hàng hoá chưa có thuế GTGT.

Ví dụ: Nếu doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động triển lãm ở nhiều địa phương (mức thuế suất cho hoạt động này là 5%) thì mức thuế suất GTGT vãng lai phải nộp là 1% trên tổng thu nhập chưa có thuế. Còn nếu doanh nghiệp bán hàng hóa chịu thuế suất GTGT 10% thì mức thuế suất GTGT vãng lai phải nộp là 2% trên tổng doanh thu hàng hóa chưa có thuế.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

772