TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Khai, nộp lệ phí môn bài

Hộ kinh doanh phải khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra hoạt động, kinh doanh, chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

Trường hợp mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Hồ sơ khai lệ phí môn bài bao gồm:

1. Tờ khai lệ phí môn bài (phụ lục ban hành theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP);

2. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc.

Hộ kinh doanh mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số thuế trong thời gian của 06 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm. Nếu thành lập, được cấp mã số thuế trong thời gian 06 tháng cuối năm (từ ngày 01.07 đến 31.12 của năm) thì năm đầu tiên chỉ nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Hộ kinh doanh sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài; thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 06 tháng đầu hay cuối năm.

Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào doanh thu của các hộ kinh doanh có cùng quy mô, cùng ngành nghề, cùng địa bàn để xác định mức thu lệ phí đối với hộ kinh doanh mới thành lập.

Đối với hộ kinh doanh đang hoạt động:

- Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài, cơ quan thuế sẽ căn cứ cơ sở dữ liệu về tổng doanh thu để xác định mức lệ phí.

- Hộ kinh doanh cho thuê bất động sản khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản. Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp mức lệ phí môn bài của một năm. 

Trường hợp hộ gia đình kinh doanh không trực tiếp khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà có tổ chức khai và nộp thay thuế thì tổ chức đó có trách nhiệm nộp thay lệ phí môn bài cho hộ kinh doanh đó.
Mức thu lệ phí môn bài của hộ kinh doanh được căn cứ vào doanh thu của năm, cụ thể như sau:

Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm

1,000,000 đồng/năm

Hộ kinh doanh có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm

500,000 đồng/năm

Hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm

300,000 đồng/năm

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm

Miễn nộp

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Tham khảo công việc: Các trường hợp miễn lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

2,030
Công việc tương tự dành cho:
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: