Mục lục – Hướng dẫn sử dụng Website PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP

I. CẤU TRÚC TRANG PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP.2

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE ..2

1. Thanh công cụ Website .2

2. Menu các tiện ích .3

2.1 Tiện ích Công việc pháp lý .4

2.2 Tiện ích tra cứu.5

2.3 Tiện ích Lịch công việc .15

2.4 Tiện ích hệ thống biểu mẫu .19

2.5 Tiện ích hỗ trợ pháp lý .20

2.6 Tiện ích Bài viết chính sách .22

2.7 Tiện ích hỏi đáp pháp lý .22

2.8 Tiện ích video.24

3. Hướng dẫn tiện ích mới - Tạo hồ sơ online .25

III. Hướng dẫn đăng ký/đăng nhập Tài khoản/reset mật khẩu .30

 

I. CẤU TRÚC TRANG PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP

PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP  bao gồm 4 phần chính như sau:

1

(1): Thanh công cụ Website

(2): Menu các tiện ích

(3): Công việc pháp lý và công cụ tạo hồ sơ online.

(4): Khung Đăng ký/Đăng nhập

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE

1. Thanh công cụ Website

Thanh công cụ của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP nằm ở đầu trang, thể hiện:

- Tên Website và Logo + Slogan Thư Viện Pháp Luật;

- Công việc pháp lý;

- Gói dịch vụ;

- Hỏi đáp;

- Liên hệ;

- Hướng dẫn sử dụng;

- Nút liên kết với Website Thư Viện Pháp Luật.

1 (1)

2. Menu các tiện ích

Menu các tiện ích nằm ở góc bên trái website, bao gồm tất cả các tiện ích hiện có của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP như sau:

- Tra cứu

- Lịch công việc

- Công việc pháp lý

- Hệ thống biễu mẫu

- Hỗ trợ pháp lý

- Bài viết chính sách

- Hỏi đáp pháp lý

- Video

1 (2)

2.1 Tiện ích Công việc pháp lý

Tiện ích Công việc pháp lý giúp giúp Tài khoản tra cứu những thông tin liên quan đến doanh nghiệp/hộ kinh doanh trong tất cả các giai đoạn, từ thành lập, hoạt động cho đến chấm dứt (bao gồm: nội dung công việc, căn cứ pháp lý và biểu mẫu)

# Hướng dẫn sử dụng:

- Cách 1: Click chọn vào mục "Công việc pháp lý" tại hàng thứ ba của menu tiện ích

- Cách 2: Tra cứu tại thanh công cụ website ở trên cùng

- Cách 3: Tra cứu công việc tại khung tìm kiếm ở trang chủ Website

1 (3)

Tài khoản chọn giai đoạn (thành lập, hoạt động hoặc chấm dứt) và loại hình doanh nghiệp mà Tài khoản quan tâm. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các công việc tương ứng theo kết quả tìm kiếm (như hình dưới).

1 (4)

Chi tiết từng công việc sẽ bao gồm:

(1) Nội dung công việc : Trình bày chi tiết nội dung công việc mà doanh nghiệp/hộ kinh doanh cần thực hiện.

(2) Căn cứ pháp lý : Liệt kê toàn bộ căn cứ pháp lý được sử dụng để thực hiện công việc.

(3) Biểu mẫu: Tài khoản có thể xem trước và sử dụng biểu mẫu (nhập dữ liệu vào biểu mẫu trực tiếp trên Website hoặc tải về để điền thủ công).

Lưu ý : Đối với khách hàng có tài khoản  FREE  của  PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP sẽ không xem được chi tiết căn cứ pháp lý và tải biểu mẫu về để sử dụng. Khách hàng vui lòng nâng cấp tài khoản trở thành Tài khoản PLKN để được quyền truy cập xem chi tiết nội dung này.

 

../../Downloads/arrow/2.png

2.2 Tiện ích tra cứu

Tiện ích tra cứu bao gồm:

+ Tra cứu mã ngành nghề

+ Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện

+ Tra cứu mã HS

+Tra cứu mức lương tối thiểu vùng

+ Tra cứu hàng hóa xuất khẩu - Nhập khẩu

+ Tra cứu thông tin cơ quan nhà nước

+ Tra cứu xử phạt giao thông

# Hướng dẫn sử dụng:

Thành viên click vào mục “Tra cứu” tại hàng đầu tiên của menu tiện ích. Hệ thống sẽ hiển thị các tiện ích tra cứu như hình bên dưới. Tài khoản lựa chọn Tiện ích tra cứu phù hợp với nhu cầu sử dụng.

1 (5)

2.2.1 Tra cứu mã ngành nghề kinh doanh

Tra cứu mã ngành, nghề kinh doanh giúp doanh nghiệp/hộ kinh doanh xác định đúng mã ngành, nghề khi thực hiện các thủ tục hành chính (đăng ký kinh doanh; thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) với cơ quan có thẩm quyền.

#Hướng dẫn sử dụng:

- Tài khoản nhập mã ngành nghề hoặc tên ngành nghề cần tra cứu vào khung tìm kiếm và click “Tra cứu”.

1 (6)

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm tương ứng với từ khóa hoặc mã ngành, nghề mà Tài khoản nhập. Click vào kết quả hiển thị mà Tài khoản quan tâm để xem mô tả chi tiết về ngành nghề (mã ngành, tên ngành).

Lưu ý:

- Đối với các ngành nghề quy định phải có vốn pháp định hoặc ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì khách hàng có thể thấy khung thông báo về vốn pháp định và điều kiện kinh doanh đó. Click  vào  "Xem chi tiết" để biết được điều kiện, hồ sơ, thủ tục để được kinh doanh ngành, nghề đó.

- Đối với khách hàng có tài khoản FREE của  PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP sẽ không xem được chi tiết về điều kiện và thủ tục cấp phép để kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Khách hàng vui lòng nâng cấp tài khoản trở thành Tài khoản  PLKN để được quyền truy cập xem chi tiết nội dung này.

1 (7)

2.2.2 Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Tra cứu các ngành nghề kinh doanh có điều kiện để biết điều kiện sản xuất, kinh doanh, hồ sơ, thủ tục, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện/giấy phép kinh doanh tương ứng đối với ngành,  nghề đó.

# Hướng dẫn sử dụng:

- Cách 1: Nhập tên ngành, nghề kinh doanh có điều kiện vào thanh tìm kiếm và click vào nút “Tra cứu”

- Cách 2: Click chọn các lĩnh vực quan tâm tại “Chọn lĩnh vực”.

 

1 (9)

Hệ thống sẽ hiển thị một hoặc một số kết quả tương ứng liên quan đến ngành, nghề hoặc lĩnh vực mà Tài khoản tra cứu. Tài khoản click chọn vào ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đang quan tâm.

1 (10)

Lưu ý: Đối với khách hàng có tài khoản FREE của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP sẽ không xem được chi tiết về điều kiện và thủ tục cấp phép để kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Khách hàng vui lòng nâng cấp tài khoản trở thành Tài khoản PLKN để được quyền truy cập xem chi tiết nội dung này.

2.2.3 Tra cứu mã HS hàng hóa và các thuế suất liên quan

Công cụ tra cứu mã HS hàng hóa giúp doanh nghiệp xác định đúng mã HS đối với từng danh mục hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu cũng như các loại thuế suất (thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt…) tương ứng của từng mặt hàng đó.

# Hướng dẫn sử dụng :

Tài khoản nhập “từ khóa” (tên hàng hóa, mô tả hàng hóa) hoặc “mã HS” cần tìm và click vào nút “Tra cứu”.

Hệ thống sẽ hiển thị một hoặc một số kết quả tương ứng với từ hóa hoặc mã HS đã nhập. Tài khoản click vào kết quả hiển thị quan tâm để xem chi tiết mã hàng hóa: Mã HS, mô tả hàng hóa, các loại thuế suất (thuế nhập khẩu/nhập khẩu thông thường, thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, thuế GTGT).

1 (11)

2.2.4 Tra cứu mức lương tối thiểu vùng

Tiện ích hỗ trợ Tài khoản có thể dễ dàng tra cứu mức lương tối thiểu vùng của các khu vực trên cả nước. Mức lương này là căn cứ để xây dựng thanh lương, bảng lương… và các công việc khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

# Hướng dẫn sử dụng:

Tài khoản chọn "Tỉnh thành" và chọn "Quận huyện" tương ứng. Sau đó click vào nút "Tra cứu" để tiến hành tra cứu.

1 (13)

2.2.5 Tra cứu hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu

Tiện ích tra cứu hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu bao gồm:

+ Tra cứu hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Tra cứu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện;

+ Tra cứu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Tra cứu hàng hóa và thẩm quyền quản lý CFS;

+ Tra cứu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo phương thức chỉ định thương nhân;

+ Tra cứu hàng hóa thực phẩm đông lạnh, kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện;

+ Tra cứu hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện;

+ Tra cứu hàng hóa đã qua sử dụng kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện;

+ Tra cứu hàng hóa cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu;

+ Tra cứu hàng hóa nhập khẩu có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

# Hướng dẫn sử dụng:

- Cách 1: Nhập tên hàng hóa vào thanh tìm kiếm và click vào nút “Tra cứu”

- Cách 2: Chọn hàng hóa cần tra cứu tại “Danh mục tra cứu” và click vào nút “Tra cứu”

1 (15)

Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết kết quả mà Tài khoản tra cứu (như hình dưới):

Tài khoản click vào từng danh mục hàng hóa để xem chi tiết: Loại hàng hóa, mã HS và các ghi chú (nếu có).

2.2.6 Tra cứu thông tin cơ quan nhà nước

Tra cứu thông tin liên hệ của cơ quan nhà nước tại 63 tỉnh thành phố, bao gồm: địa chỉ, điện thoại, website, email, bản đồ của cơ quan đó.

# Hướng dẫn sử dụng:

- Cách 1: Chọn "Tỉnh""Cơ quan trực thuộc", sau đó click vào nút “Tra cứu”

- Cách 2: Nhập nội dung tìm kiếm tại khung tra cứu, sau đó click vào nút “Tra cứu”

1 (16)

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm. Click vào kết quả hiển thị để xem chi tiết về địa chỉ liên hệ, điện thoại, website, email, bản đồ và một số thủ tục giải quyết của cơ quan nhà nước mà khách hàng đã thao tác tra cứu.

2.3 Tiện ích Lịch công việc

Tiện tích Lịch công việc giúp doanh nghiệp hệ thống lại các công việc pháp lý cần thực hiện trong năm theo thứ tự ngày, tháng, năm. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể chủ động thêm các công việc phát sinh theo nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp.

# Hướng dẫn sử dụng:

- Cách 1: Click chọn vào mục "Lịch công việc" tại hàng thứ hai của menu tiện ích.

1 (17)

- Cách 2: Xem chi tiết “Lịch công việc” tại trang chủ Webite (dưới phần Bài viết chính sách) như hình dưới.

arrow (24)

- Cách 3: Click vào “Lịch công việc” tại phần Thông tin tài khoản (như hình dưới).

arrow (25)

 

Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết các danh mục công việc doanh nghiệp phải thực hiện trong năm theo thứ tự thời gian, cụ thể:

+ Công việc pháp lý : Công việc định kỳ mà doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành;

+ Công việc cá nhân : Công việc doanh nghiệp tự thêm vào để đưa vào danh sách nhắc nhở cần thực hiện;

+ Công việc phát sinh : Các công việc pháp lý của doanh nghiệp sắp sửa phải thực hiện dựa trên các quy định pháp luật mới ban hành.

Ô “Đặt lịch” ở từng công việc pháp lý bất kỳ - dành cho Công việc cá nhân : nhập và tùy chọn công việc tương ứng để đưa vào hệ thống nhắc việc.

Thiết kế không tên (1)

(1) Click vào khung "Công việc cá nhân" bên phải màn hình để đặt công việc mới hoặc chọn nhắc việc từ cây công việc có sẵn; sau đó chọn vào Thư mục cần lưu trữ.

(2) Khách hàng có thể theo dõi những công việc mình sắp phải làm, những công việc chưa hoàn thành, đã hoàn thành và những công việc cá nhân tại khung bên phải của “Lịch công việc”.

1 (19)

Lưu ý: Đối với khách hàng có tài khoản FREE của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP sẽ không sử dụng được tiện ích “Lịch công việc”. Khách hàng vui lòng nâng cấp tài khoản trở thành Tài khoản PLKN để được sử dụng tiện ích này.

2.4 Tiện ích hệ thống biểu mẫu

Tiện tích hệ thống biểu mẫu giúp doanh nghiệp tham khảo biểu mẫu, sử dụng, điền trực tuyến và lưu trữ biểu mẫu,...

# Cách tra cứu:

- Cách 1: Click chọn vào mục “Hệ thống biễu mẫu” tại hàng thứ tư của menu tiện ích;

- Cách 2: Tra cứu biểu mẫu trực tiếp tại khung tìm kiếm (như hình dưới)

arrow

Tài khoản có thể xem trước được biểu mẫu và các thông tin liên quan như: tình trạng hiệu lực và căn cứ pháp lý của biểu mẫu.

Ngoài ra, Tài khoản có thể điền nội dung trực tuyến trên Website hoặc tải về để sử dụng.

 

2.5 Tiện ích hỗ trợ pháp lý

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, khách hàng luôn nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên viên hỗ trợ pháp lý. Đội ngũ sẽ luôn đồng hành, giải đáp những vướng mắc pháp lý trong quá trình sử dụng và trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

# Hướng dẫn sử dụng:

- Click chọn vào mục “Hỗ trợ pháp lý” tại hàng thứ năm của menu tiện ích

arrow (1)

- Điền thông tin cần thiết như họ và tên, số điện thoại, email và nội dung cần tư vấn đến Pháp Lý Khởi Nghiệp.

arrow (2)

2.6 Tiện ích Bài viết chính sách

Bài viết chính sách cung cấp kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu nhằm giúp doanh nghiệp cập nhật và đa dạng hóa thông tin Pháp luật, cung cấp cái nhìn bao quát về một vấn đề pháp lý hoặc tình huống pháp lý cụ thể.

# Hướng dẫn sử dụng:

- Cách 1: Click chọn vào mục “Bài viết chính” tại hàng thứ sáu của menu tiện ích

- Cách 2: Tra cứu trên thanh công cụ website;

- Cách 3:  Tra cứu tại khung tìm kiếm để truy cập vào trang danh sách các bài viết chính sách;

- Cách 4: Tra cứu ở phần trung tâm của trang chủ của Website.

arrow (4)

2.7 Tiện ích hỏi đáp pháp lý

Đây là tiện ích tra cứu những câu hỏi pháp lý (có giải đáp) về các lĩnh vực: bảo hiểm, doanh nghiệp, Lao động - Tiền lương, Sở hữu trí tuệ, Thuế - Kế toán,...

# Hướng dẫn sử dụng:

- Cách 1: Click chọn vào “Hỏi đáp pháp lý” tại hàng thứ bảy của menu tiện ích;

- Cách 2: Tra cứu trên thanh công cụ website, sau đó lựa chọn từng lĩnh vực cụ thể

arrow (5)

Tại giao diện chính của mục hỏi đáp pháp lý, Tài khoản có thể xem nội dung các câu hỏi đã được giải đáp và có thể đặt câu hỏi của riêng mình tại phần Đặt câu hỏi.

arrow (6)

2.8 Tiện ích video

- Click chọn vào mục “Video” tại hàng thứ chín của menu tiện ích để vào trang danh sách video và xem nội dung các video trên Website Pháp Lý Khởi Nghiệp

arrow (7)

3. Hướng dẫn tiện ích mới - Tạo hồ sơ online

“Tạo hồ sơ online” là tiện ích mới của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP . Với hơn 11000 biểu mẫu doanh nghiệp phải thực hiện khi thành lập, hoạt động và chấm dứt hoạt động được chuyển hóa thông tin từ biểu mẫu gốc thành các form điền hồ sơ ngắn gọn, chỉ chứa các thông tin cần điền.

Tài khoản chỉ cần điền, chọn những thông tin đã được liệt kê tại form mà không phải đọc hết biểu mẫu gốc, đồng thời những thông tin trùng nhau thì sẽ tự động liên kết qua các biểu mẫu liên quan. Từ đó, tiện ích giúp khách hàng tạo hồ sơ trực tuyến một cách nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả.

Tiện ích “Tạo hồ sơ online” được tích hợp vào tiện ích Công việc pháp lý và nằm ở vị trí nổi bật, ở ngay giữa website PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP, khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy và trải nghiệm.

# Hướng dẫn sử dụng:

Tại giao diện của nội dung công việc chi tiết, để sử dung biểu mẫu quý Tài khoản có thể thực hiện theo 03 cách sau:

- Cách 1: Chọn vào biểu mẫu Tài khoản cần sử dụng tại khung “Tiện ích mới tạo hồ sơ online” ;

arrow (8)

- Cách 2: Click chọn biểu mẫu được đính link trong nội dung công việc;

arrow (10)

- Cách 3: Chọn “Đi đến biểu mẫu” tại phần xem trước biểu mẫu ở phần dưới cùng của giao diện nội dung công việc chi tiết.

 

 

arrow (11)

Tại giao diện xem trước của biểu mẫu, Tài khoản có thể xem căn cứ biểu mẫu, tải về biểu mẫu chưa điền và sử dụng biểu mẫu

arrow (13)

Để điền online biểu mẫu, Tài khoản click chọn vào mục “Sử dung biểu mẫu” sau đó lựa chọn loại hình doanh nghiệp, lựa chọn doanh nghiệp đã tạo hoặc tạo thêm doanh nghiệp mới và chọn mục bắt đầu soạn thảo.

arrow (14)

Để điền thông tin vào mẫu, khách hàng có click vào “Nhập thông tin” như hình dưới:

arrow (15)

Form điền sẽ hiện ra bên phải của biểu mẫu, khách hàng có thể vừa điền vừa theo dõi kết quả như sau:

arrow (16)

Tài khoản có thể lưu và tiến hành tải về cho mục đích sử dụng.

arrow (17)

Bên cạnh đó, Tài khoản có thể xem lại biểu mẫu đã sử dụng cũng như thông tin doanh nghiệp đã tạo.

arrow (18)

III. Hướng dẫn đăng ký/đăng nhập Tài khoản/reset mật khẩu

Khách hàng có thể đăng ký Tài khoản từ mục “Đăng ký mới” tại khung thông tin Tài khoản góc trên bên phải trang chủ hoặc tại bất kỳ trang tiện ích con nào của trang Website.

arrow (19)

- Điền đầy đủ thông tin cần thiết và click vào nút “Đăng ký” để đăng ký Tài khoản.

arrow (21)

Trường hợp quên mật khẩu, Tài khoản có thể thực hiện những cách sau:

- Cách 1:  Click vào nút “Quên mật khẩu” tại khung thông tin Tài khoản góc trên bên phải trang chủ, nhập Email để hệ thống gửi lại mật khẩu mới;

arrow (22)

arrow (23)

(Một Email từ hệ thống sẽ gửi đến Email đăng ký của quý Tài khoản để quý Tài khoản lấy lại mật khẩu)

- Cách 2: Liên hệ trực tiếp tổng đài hỗ trợ (028) 3930 3279 (06 lines).