TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Hóa đơn

Hộ kinh doanh không phải là đối tượng bắt buộc phải sử dụng hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ, do đó, tùy theo nhu cầu hoạt động mà hộ kinh doanh quyết định có sử dụng / không sử dụng hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Không giống như các loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh không phải là đối tượng được tự in, đặt in hóa đơn; theo đó, để sử dụng hóa đơn thì hộ kinh doanh phải mua hóa đơn từ cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Để mua hóa đơn từ cơ quan thuế thì hộ kinh doanh phải làm thủ tục đăng ký mua hóa đơn. 

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị mua hóa đơn (theo Mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC);

2. Văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (theo Mẫu số 3.16 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) đối với hộ kinh doanh lần đầu mua hóa đơn từ cơ quan thuế;

3. Văn bản ủy quyền của người đi mua hóa đơn (nếu không phải là chủ hộ kinh doanh). 

4. Người mua hóa đơn phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân / căn cước công dân / hộ chiếu còn trong thời hạn sử dụng.

Cơ quan thuế bán hóa đơn cho hộ kinh doanh theo tháng. Số lượng hóa đơn bán cho hộ kinh doanh lần đầu không quá một quyển năm mươi (50) số cho mỗi loại hóa đơn. Trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hết hóa đơn mua lần đầu, cơ quan thuế sẽ căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định số lượng hóa đơn bán lần tiếp theo. 

Đối với các lần mua hóa đơn sau, căn cứ đề nghị mua hóa đơn trong đơn đề nghị mua hóa đơn của hộ kinh doanh, cơ quan thuế sẽ giải quyết bán hóa đơn cho hộ kinh doanh trong ngày, số lượng hóa đơn bán cho hộ kinh doanh không quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó. 

Trường hợp hộ kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán cho hộ kinh doanh hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không thu tiền

Khi đến mua hóa đơn, hộ kinh doanh phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hóa đơn

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

671
Công việc tương tự dành cho: