Hỗ trợ thẩm định, cấp phép kinh doanh lần đầu

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh đang kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện và vẫn tiếp tục kinh doanh ngành nghề đó thì chính sách hỗ trợ sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc có thay đổi / không thay đổi quy mô sản xuất.

- Trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi không thay đổi về quy mô thì gửi Đơn đề nghị cấp lại giấy phép về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để cấp lại giấy phép. Thời hạn được cấp lại giấy phép là 03 ngày làm việc kể từ nhận đơn.

- Trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi thay đổi về quy mô thì sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tư vấn, hướng dẫn miễn phí về quy trình, thủ tục cấp phép lần đầu. Xem chi tiết tại công việc: Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp

Để được nhận chính sách hỗ trợ trên thì hộ kinh doanh cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định (tham khảo công việc: Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp nhỏ và vừa).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

376