Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ là việc hỗ trợ về đào tạo khởi sự nhân sự, quản trị kinh doanh và đào tạo nghề cho các thành viên của doanh nghiệp. 

1. Đối với khóa đào tạo khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:

- Được Ngân sách nhà nước hỗ trợ ít nhất 50% tổng chi phí của khóa đào tạo.

- Riêng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc địa bàn kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn do nữ làm chủ thì được miễn 100% học phí khóa đào tạo. 

2. Đối với khóa đào tạo nghề cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:

- Khóa đào tạo trình độ sơ cấp hoặc dưới 03 tháng thì miễn chi phí đào tạo.

- Các chi phí khác trong quá trình đào tạo nghề do doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận. 

Điều kiện học viên tham gia khóa đào tạo nghề:

- Đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 06 tháng liên tục;

- Không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ.

*Ngoài các khóa đào tạo trên, riêng với doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến còn được hỗ trợ khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp và được hỗ trợ 50% tổng chi phí khóa đào tạo. 

Điều kiện khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp là:

- Ít nhất 10 học viên.

- Tổ chức không quá 01 lần/năm. 

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

380