Hỗ trợ lệ phí môn bài; Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền sử dụng đất có thời hạn

Doanh nghiệp nhỏ và vừa từ hộ kinh doanh chuyển đổi được hỗ trợ lệ phí môn bài, được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền sử dụng đất có thời hạn trong thời gian nhất định. Cụ thể được hỗ trợ như sau: 

1. Lệ phí môn bài:

Được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. 

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể:

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% (kể từ ngày 1/1/2016).

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

- Thuế suất thu nhập doanh nghiệp đối với các mỏ tài nguyên bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm áp dụng thuế suất là 50%, trường hợp các mỏ có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%.

3. Tiền sử dụng đất có thời hạn

Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện theo pháp luật về đất đai. Cụ thể được quy định theo Luật đất đai 2013, Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, Thông tư 76/2014/TT-BTC, Thông tư 10/2018/TT-BTC.

Cách xác định giá tiền miễn, giảm tiền sử dụng đất:

*Đối với doanh nghiệp xác định giá đất theo phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư:

- Số tiền miễn, giảm được xác định theo giá đất tính thu tiền sử dụng đất (nếu có giá đất tính thu tiền sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ).

- Nếu chưa có giá đất tại thời điểm nộp hồ sơ thì xác định miễn, giảm dựa trên:

+ Số tiền sử dụng đất được miễn được xác định theo giá đất tại bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

+ Số tiền sử dụng đất được giảm được xác định sau khi có giá đất tính thu tiền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định.

*Đối với doanh nghiệp xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất: số tiền miễn, giảm xác định theo giá đất tại bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất gồm:

1. Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền sử dụng đất; ghi rõ: diện tích, lý do miễn, giảm;

2. Giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất (bản sao có chứng thực);

3. Các giấy tờ có liên quan về thửa đất (nếu có).

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất. 

Cơ quan giải quyết: Cơ quan thuế nơi có đất. 

 

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

719