Hỗ trợ khác

Ngoài các hỗ trợ chính cho mọi doanh nghiệp nhỏ và vừa đủ tiêu chuẩn tại quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp 2017 thì các doanh nghiệp thuộc doanh nghiệp nhỏ và vừa còn được hỗ trợ một số vấn đề khác trong quá trình hoạt động như:

1. Các hỗ trợ đối với Doanh nghiệp siêu nhỏ:

- Được áp dụng các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán.

- Được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

2. Các hỗ trợ đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa:

- Được miễn phí truy cập thông tin ( về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động; chỉ dẫn kinh doanh; tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo và các thông tin khác theo nhu cầu và phù hợp với pháp luật) trên Cổng thông tin quốc gia và các trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Được hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới công nghệ, tiếp nhận, cải tiến, hoàn thiện, làm chủ công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công nghệ; xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

- Được hỗ trợ giá thuê mặt bằng thông qua việc bù giá cho nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp để giảm giá cho thuê mặt bằng.

- Được hỗ trợ giá thuê mặt bằng  tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn với thời gian tối đa là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng.

- Riêng doanh nghiệp nhỏ sẽ được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

 

 

 

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

391