Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp khai, nộp thay

Doanh nghiệp trả thu nhập phải khai, nộp thay thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh thu nhập cho cá nhân nhận thu nhập - Xem thêm tại công việc "Trách nhiệm khai, nộp thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp". Hồ sơ khai thuế bao gồm:

1. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Nếu hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản. Hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm:

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 03/BĐS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC);

- Bản chụp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu các công trình trên đất và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó;

Trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì nộp bản sao Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai ký với chủ dự án cấp I, cấp II hoặc sàn giao dịch của chủ dự án; hoặc bản sao Hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà, căn hộ ký trước ngày 08/08/2010.

- Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản;

Trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì nộp Hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai đã được công chứng; hoặc Hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng góp vốn để có quyền mua nhà, nền nhà, căn hộ đã được công chứng.

Nếu chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai từ lần thứ hai trở đi thì các bên phải xuất trình thêm hợp đồng chuyển nhượng lần trước liền kề.

Trường hợp ủy quyền bất động sản thì nộp Hợp đồng ủy quyền bất động sản;

- Các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế - xem chi tiết tại công việc "Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân".

2. Đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn

Doanh nghiệp khai thay nộp hồ sơ khai thuế chuyển nhượng vốn góp tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp có vốn góp chuyển nhượng. Hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn bao gồm:

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (theo mẫu số 04/CNV-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC);

- Bản chụp Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp;

- Tài liệu xác định trị giá vốn góp theo sổ sách kế toán, hợp đồng mua lại phần vốn góp trong trường hợp có vốn góp do mua lại;

- Bản chụp các chứng từ chứng minh chi phí liên quan đến việc xác định thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

3. Đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế thay cho cá nhân chậm nhất là trước khi làm thủ tục thay đổi danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật. Hồ sơ khai thuế gồm:

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 04/CNV-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC);

- Bản chụp Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán.

4. Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Doanh nghiệp có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp. Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán cụ thể như sau:

- Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC);

- Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh (theo mẫu số 01-1/BK-CNKD ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC);

- Bản chụp Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng).

5. Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

Cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh ủy quyền cho doanh nghiệp khai thuế và nộp thuế thay thì tổ chức nộp hồ sơ khai thuế thay tại cơ quan thuế quản lý đoanh nghiệp. Hồ sơ khai thuế gồm:

- Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC);

- Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh (theo mẫu số 01-1/BK-CNKD ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC);

- Bản chụp Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng).

6. Đối với cá nhân có thu nhập từ cho thuê tài sản

Doanh nghiệp có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế nơi có tài sản cho thuê. Hồ sơ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản của cá nhân gồm:

- Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản (theo mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC);

- Bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê tài sản (theo mẫu số 01-1/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC) (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);

- Bản chụp hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);

- Bản chụp Giấy ủy quyền.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,049