Tài khoản  FREE

1. Xem toàn bộ 4.000 nội dung công việc pháp lý doanh nghiệp. Giúp bạn tìm được mọi hướng dẫn công việc trong suốt quá trình:

1.1.  Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh;

1.2.  Quy trình thực hiện các công việc trong quá trình hoạt động doanh nghiệp: hồ sơ nội bộ, thuế, bảo hiểm, hợp đồng,…;

1.3.  Thủ tục cần thiết và hồ sơ để chấm dứt hoạt động: Tạm dừng kinh doanh, giải thể, phá sản,...;

2. Có thể tra cứu:

2.1. Tra cứu hơn 1.500 mã ngành, nghề đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành nhanh và chính xác nhất.

- Giúp bạn tra cứu được tất cả mã ngành cấp 1, 2, 3, 4, 5 theo mô tả ngành nghề;

- Tìm kiếm được mô tả của ngành, nghề bằng mã ngành cấp 1, 2, 3, 4, 5.

2.2. Tra cứu thuế nhập khẩu, xuất khẩu tổng hợp theo mã HS.

Giúp bạn tìm được nhanh, chi tiết một số nội dung sau bằng 2 cách như sau:

- Sử dụng mã HS để tra cứu được tên hàng hóa tương ứng;

- Tìm kiếm nhanh chóng được mã HS bằng mô tả hàng hóa của bạn;

Tương ứng với mỗi loại mã HS bạn có thể biết được 13 biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng.

2.3. Tra cứu hàng hóa, xuất khẩu nhập khẩu.

Với công cụ này bằng việc nhập tên hàng hóa, giúp dễ dàng xác định được tất cả các hàng hóa của bạn đang thuộc diện nào trong 12 loại như:

- Hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu;

- Hàng hóa được miễn thuế khi xuất khẩu, nhập khẩu;

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện…

2.4. Tra cứu mức lương tối thiểu vùng

Giúp bạn tìm kiếm mức lương tối thiểu vùng chi tiết đến từng huyện tương ứng vớitất cả các tỉnh thành trên cả nước.

2.5. Tra cứu thông tin cơ quan nhà nước;

Tại đây, bạn có thể biết rõ địa chỉ cụ thể của 31 cơ quan nhà nước tương ứng với mỗi tỉnh thành trong nước.

3. Được trải nghiệm tạo hồ sơ lần đầu một cách đầy đủ nhất

Đến với tiện ích này bạn sẽtạo nhanh các hồ sơ mà mình cần thiết trong hoạt động doanh nghiệp lần đầu về:

3.1. Cách để đăng ký thành lập doanh nghiệp nhanh nhất;

3.2. Thực hiện những công việc trong quá trình hoạt động doanh nghiệp đầy đủ nhất;

3.3. Thực hiện chấm dứt doanh nghiệp nhanh, thuận tiện nhất;

Ngoài ra, bạn có thể lưu trữ hồ sơ đã tạo này để có thể xem lại trong lần đăng nhập kế tiếp.

4. Lưu trữ những công việc pháp lý mà bạn chú ý vào mục lưu trữ. Giúp bạn có thể xem lại công việc pháp lý đã lưu trữ nhanh và thuận tiện nhất.

5. Xem nội dung các bài viết chính sách.

6. Được hỗ trợ khi tra cứu trực tuyến.

7. Xem nội dung các câu hỏi pháp lý thường gặp.

8. Nhận thông báo về công việc pháp lý mới qua Email.

 

Thành viên  PLKN

Có toàn bộ quyền của Tài khoản  FREE  và thêm những quyền sau:

9. Xem được toàn bộ quy định của pháp luật và hơn 11.000 biểu mẫu của từng công việc pháp lý của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

10. Thực hiện và hoàn thiện toàn bộ hồ sơ doanh nghiệp của riêng mình.

Bạn trực tiếp thực hiện online, nhanh gọn, lưu trữ hoặc tải vềtất cả các hồ sơ:

+ Quá trình thành lập doanh nghiệp;

+ Quá trình hoạt động như: Hồ sơ nội bộ, quyết định nội bộ, hồ sơ nộp thuế, quyết toán thuế, bảo hiểm, hợp đồng,...;

+ Chấm dứt hoạt động: Tạm dừng kinh doanh, giải thể, phá sản,...;

11. Xem tất cả ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhanh, chính xác và mới nhất. Giúp bạn biết được:

- Điều kiện cần phải đáp ứng đối với ngành nghề tương ứng;

- Thủ tục, hồ sơ cần có để thực hiện đáp ứng đủ điều kiện.

12. Sử dụng Lịch công việc để không bỏ lỡ những việc phải làm quan trọng.

Bạn có thể xem những việc doanh nghiệp cần phải thực hiện trong thời gian tới theo định kỳ như: tháng, quý, năm;

- Lưu trữ những công việc cá nhân cần thực hiện trong Lịch công việc;

- Theo dõi được những công việc sắp tới cần thực hiện, chưa thực hiện và đã thực hiện.

13. Được hỗ trợ pháp lý sơ bộ khi thực hiện công việc pháp lý thông qua ĐT, email và khung chat.

14. Nhắc nhở cho bạn những công việc cần làm trước thời hạn thực hiện qua  Zalo.

 

 

Phí sử dụng:
  • PLKN 1: 86.000đ/tháng (01 người sử dụng tại 1 thời điểm).
  • PLKN 5: 236.000đ/tháng (tối đa 05 người sử dụng cùng lúc).
  • PLKN 15: 536.000đ/tháng (tối đa 15 người sử dụng cùng lúc).