Thành viên Free và thành viên PLKN có các quyền như sau:

Thành viên FREE

1. Tra cứu và xem toàn bộ nội dung công việc pháp lý trong các loại hình doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

2. Tra cứu mã ngành, nghề kinh doanh.

3. Tra cứu biểu thuế nhập khẩu, xuất khẩu tổng hợp.

4. Xem hệ thống các ngành, nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định.

5. Xem nội dung các bài viết chính sách.

6. Được hỗ trợ khi tra cứu trực tuyến.

7. Xem nội dung các câu hỏi pháp lý thường gặp.

8. Nhận thông báo về công việc pháp lý mới qua Email.

9. Lưu trữ công việc pháp lý.

10. Trải nghiệm tiện ích của thành viên PLKN trong vòng 7 ngày đầu tiên truy cập tại Website.

 

Thành viên PLKN

Có toàn bộ quyền của thành viên FREE và thêm những quyền sau:

11. Yêu cầu hỗ trợ về công việc chưa có sẵn trong hệ thống Công việc pháp lý.

12. Xem căn cứ pháp lý của từng công việc pháp lý.

13. Xem nội dung, điền trực tuyến, tự động cập nhật thông tin doanh nghiệp và tải về các giấy tờ cần thiết để thực hiện các công việc pháp lý.

14. Lưu trữ biểu mẫu công việc Pháp lý.

15. Xem toàn bộ nội dung chi tiết Hệ thống ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

16. Sử dụng tiện ích Lịch công việc để được thông báo về các công việc pháp lý định kỳ mà doanh nghiệp cần thực hiện.

17. Nhận được sự hỗ trợ pháp lý sơ bộ khi thực hiện công việc pháp lý thông qua điện thoại, email và trò chuyện trực tuyến.

18. Review hợp đồng Online.

19. Nhắc việc qua Zalo.

Phí sử dụng:
PLKN 1: 86.000đ/tháng (01 người sử dụng tại 1 thời điểm)
PLKN 5: 236.000đ/tháng (tối đa 05 người sử dụng cùng lúc)
PLKN 15: 536.000đ/tháng (tối đa 15 người sử dụng cùng lúc)