Tra cứu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tra cứu hàng hóa xuất nhập khẩu là tiện ích được thiết kế nhằm cung cấp cho Quý khách hàng thông tin về hàng hóa mình dự định xuất khẩu, nhập khẩu có được phép xuất, nhập khẩu hay không? Nếu được thì có phải đáp ứng điều kiện nào về giấy phép, kiểm tra chất lượng hay yêu cầu cụ thể nào không? Việc xác định những thông tin này sẽ góp phần giúp Quý khách hàng thực hiện thủ tục hải quan đúng quy định, đỡ tốn kém thời gian, chi phí, loại các rủi ro không đáng có trong quá trình xuất, nhập khẩu hàng hóa.

Tra cứu hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế
I. Miễn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu; nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập
9. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường
Chi tiết:
Chi tiết hàng hóa

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường được miễn thuế, bao gồm:

- Máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư chuyên dùng nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được để thu gom, vận chuyển, xử lý, chế biến nước thải, rác thải, khí thải, quan trắc và phân tích môi trường, sản xuất năng lượng tái tạo; xử lý ô nhiễm môi trường, ứng phó, xử lý sự cố môi trường;

- Sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

Công việc pháp lý

Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường

Mã ngành, nghề

Tùy vào từng hoạt động sản xuất, kinh doanh mà doanh nghiệp có thể tham khảo các mã ngành tương ứng sau đây:

3900 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác;

3830 Tái chế phế liệu;

3811 Thu gom rác thải không độc hại