Giao kết hợp đồng lao động với người chưa thành niên

Người lao động chưa thành niên là người lao động dưới 18 tuổi, trong đó sẽ bao gồm hai trường hợp chính sau đây:

1. Người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi.

2. Người lao động dưới 15 tuổi; ở đây lại bao gồm 02 trường hợp nhỏ là: Người lao động từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi và Người lao động dưới 13 tuổi.

Khi giao kết hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là HĐLĐ) với những người lao động chưa thành niên (sau đây gọi tắt là NLĐ) thì doanh nghiệp cần đặc biệt ghi nhớ những nội dung sau:

LĐ từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi

NLĐ từ đủ 13 tuổi

đến dưới 15 tuổi

NLĐ dưới 13 tuổi

Chính NLĐ là người giao kết HĐLĐ; tuy nhiên, phải kèm theo Văn bản đồng ý của người đại diện theo pháp luật của NLĐ.

Người đại diện theo pháp luật của NLĐ là người giao kết HĐLĐ; tuy nhiên, phải được sự đồng ý của NLĐ đó và kèm theo giấy khám sức khỏe của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền xác nhận sức khỏe của NLĐ phù hợp với công việc

- Thời giờ làm việc không được quá 08 giờ/ngày và 40 giờ/tuần.

- Chỉ được sử dụng NLĐ làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định (hiện tại chưa ban hành danh mục cụ thể)

- Thời giờ làm việc không được quá 04 giờ/ngày và 20 giờ/tuần;

- Không được sử dụng NLĐ làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

- Chỉ được sử dụng NLĐ làm các công việc nhẹ thuộc Danh mục công việc nhẹ sử dụng người lao động dưới 15 tuổi ban hành kèm theo Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH.

 

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày NLĐ bắt đầu làm việc thì doanh nghiệp phải gửi Văn bản đăng ký sử dụng người lao động chưa thành niên (Mẫu ban hành kèm theo Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH) đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Không được sử dụng NLĐ làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ theo Danh mục công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động chưa thành niên ban hành kèm theo Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH.

Không được sử dụng NLĐ làm công việc sản xuất và kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và các chất gây nghiện khác.

Phải lập Sổ quản lý người lao động chưa thành niên; ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khoẻ định kỳ và xuất trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ ít nhất 06 tháng một lần.

Tham khảo các mẫu Hợp đồng lao động:

1. Hợp đồng lao động xác định thời hạn.

2. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Hợp đồng lao động mùa vụ.

Lưu ý:

Người đại diện theo pháp luật của NLĐ là cha, mẹ ruột hoặc người giám hộ hợp pháp theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.

 

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

2,106
Bài viết liên quan: