Giao kết hợp đồng lao động

Doanh nghiệp phải giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) bằng văn bản với từng người lao động làm việc cho mình, mỗi bên sẽ giữ 01 bản; trừ các công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng thì các bên có thể giao kết HĐLĐ bằng lời nói.

Về phía doanh nghiệp, người có quyền giao kết các HĐLĐ là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Tuy nhiên, người này cũng có thể ủy quyền cho người khác thay mình giao kết HĐLĐ; nhưng nhất định phải lập Giấy ủy quyền giao kết hợp đồng lao động (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH).

Về phía người lao động thì chính người lao động đó là người giao kết HĐLĐ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp như "Giao kết hợp đồng lao động với nhóm người" và "Giao kết hợp đồng lao động với người chưa thành niên"; thì doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề đặc thù.

Tùy theo tính chất công việc và nhu cầu sử dụng lao động, các bên phải giao kết HĐLĐ thuộc một trong các loại sau:

1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

3. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng - sau đây gọi chung là HĐLĐ mùa vụ. Không giao kết loại hợp đồng này để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên; trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ xác định thời hạn và HĐLĐ mùa vụ hết hạn mà các bên vẫn tiếp tục quan hệ lao động thì phải tiến hành giao kết HĐLĐ mới. Các bên có thể tự do chọn loại HĐLĐ phù hợp với nhu cầu của mình.

Ngược lại, nếu các bên không tiến hành giao kết HĐLĐ mới, thì mặc nhiên: HĐLĐ xác định thời hạn đã giao kết sẽ trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ mùa vụ đã giao kết sẽ trở thành HĐLĐ xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp các bên bên ký kết HĐLĐ mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn. Có thể khái quát quy định này theo 02 mô hình sau:

1. HĐLĐ mùa vụ hoặc HĐLĐ xác định thời hạn > HĐLĐ xác định thời hạn > HĐLĐ không xác định thời hạn.

2. HĐLĐ mùa vụ hoặc HĐLĐ xác định thời hạn > HĐLĐ mùa vụ > HĐLĐ xác định thời hạn > HĐLĐ không xác định thời hạn.

HĐLĐ có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Hiện nay, không có văn bản pháp luật nào ban hành kèm theo các mẫu HĐLĐ mà việc thể hiện như thế nào là hoàn toàn do các bên thống nhất thỏa thuận; miễn là đảm bảo đáp ứng các điều kiện, nội dung được Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản liên quan quy định.

Lưu ý:

Doanh nghiệp tuyệt đối không được:

- Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

- Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

Sau khi giao kết hợp đồng lao động thì doanh nghiệp có trách nhiệm Thông báo về tình hình biến động lao động hàng tháng ở doanh nghiệp, việc khai báo phải thực hiện trước ngày 03 của tháng liền kề. Xem chi tiết tại công việc: "Thông báo về tình hình biến động lao động nếu có hàng tháng". Đồng thời thực hiện thủ tục Báo tăng lao động cho cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý trực tiếp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động. Xem chi tiết tại công việc: "Đăng ký điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN"

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

7,690
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: