Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Liên kết giáo dục với nước ngoài

Liên kết giáo dục là việc hợp tác giữa cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông của Việt Nam với cơ sở giáo dục nước ngoài thực hiện chương trình giáo dục tích hợp.

1. Điều kiện liên kết giáo dục

Thứ nhất, về đối tượng liên kết:

Cơ sở giáo dục mầm non tư thục, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục của Việt Nam và cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, được cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài công nhận về chất lượng giáo dục.

Thứ hai, Về chương trình giáo dục:

- Chương trình giáo dục của nước ngoài đưa vào tích hợp phải là chương trình đã được kiểm định chất lượng giáo dục ở nước sở tại hoặc được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về giáo dục của nước sở tại công nhận về chất lượng giáo dục.

- Chương trình giáo dục tích hợp phải bảo đảm mục tiêu của chương trình giáo dục của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục nước ngoài; không bắt buộc người học phải học lại cùng một nội dung kiến thức, bảo đảm tính ổn định đến hết cấp học và liên thông giữa các cấp học vì quyền lợi của học sinh, bảo đảm tính tự nguyện tham gia và không gây quá tải cho học sinh.

- Chương trình giáo dục tích hợp phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Thứ ba, về quy mô giáo dục và cơ sở vật chất:

Phải đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục tích hợp và không làm ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy chung của cơ sở giáo dục phía Việt Nam tham gia liên kết giáo dục.

Thứ tư, về đội ngũ nhà giáo:

- Giáo viên Việt Nam giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp phải đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo của cấp học theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Giáo viên nước ngoài giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp phải có trình độ đại học phù hợp với chuyên môn giảng dạy và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc tương đương.

- Giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp bằng ngoại ngữ phải có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của chương trình tích hợp và không thấp hơn Bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Thứ năm, về đánh giá kết quả học tập, kiểm tra, thi, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp:

- Việc đánh giá kết quả học tập, kiểm tra, thi, công nhận hoàn thành chương trình giáo dục, công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và của nước sở tại nơi cung cấp chương trình giáo dục.

- Người học hoàn thành chương trình giáo dục tích hợp cấp trung học phổ thông phải được cấp văn bằng tốt nghiệp của Việt Nam và của nước ngoài.

Liên kết đào tạo quốc tế– Mang tri thức đến cộng đồng

(Hình từ internet)

2. Thủ tục đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục

Các bên liên kết muốn hoạt động liên kết giáo dục phải nộp Hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục và Hồ sơ đề nghị phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp.

Hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục bao gồm:

(1) Đơn đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài do các bên liên kết cùng ký (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP).

(2) Thỏa thuận hoặc hợp đồng hợp tác giữa các bên liên kết, trong đó có thông tin chi tiết về các bên liên kết, trách nhiệm của các bên đối với các nội dung cam kết cụ thể về chương trình, tài liệu học tập và giảng dạy, giáo viên, cơ sở vật chất, kiểm tra, đánh giá, văn bằng, thông tin về tài chính và các nội dung khác.

(3) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của các bên liên kết: Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục hoặc các tài liệu tương đương khác.

(4) Chương trình giáo dục của nước ngoài có nội dung, môn học đưa vào chương trình giáo dục tích hợp và chương trình giáo dục tích hợp dự kiến thực hiện.

(5) Văn bản, tài liệu thuyết minh việc tích hợp chương trình giáo dục.

(6) Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của chương trình giáo dục nước ngoài hoặc giấy tờ phê duyệt chương trình giáo dục nước ngoài của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

(7) Đề án thực hiện liên kết giáo dục với nước ngoài do các bên liên kết xây dựng (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP).

3. Thủ tục đề nghị phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp

Hồ sơ đề nghị phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp gồm:

- Văn bản đề nghị phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp;

- Chương trình giáo dục của nước ngoài có nội dung, môn học đưa vào chương trình giáo dục tích hợp và chương trình giáo dục tích hợp dự kiến thực hiện;

- Văn bản, tài liệu thuyết minh việc tích hợp chương trình giáo dục;

- Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của chương trình giáo dục nước ngoài hoặc giấy tờ phê duyệt chương trình giáo dục nước ngoài của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

Nơi nộp hồ sơ: Các bên liên kết gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, trình "Hồ sơ đề nghị phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp" cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thẩm định và thông báo kết quả bằng văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định phê duyệt liên kết giáo dục.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,556
Công việc tương tự: