Khai báo sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh phải lựa chọn tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động để kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động - đối chiếu tại Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH.

Hộ kinh doanh chỉ được đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (sau đây gọi tắt là các loại máy, thiết bị và vật tư) khi kết quả kiểm định đạt yêu cầu.

Và đồng thời, phải thực hiện khai báo về việc sử dụng các loại máy, thiết bị và vật tư với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở, trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng; bao gồm các giấy tờ sau:

1. Phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định (Mẫu Iđ ban hành kèm theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP);

2. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định của các loại máy, thiết bị và vật tư đó.

Ngoài ra, hộ kinh doanh cũng phải thực hiện việc kiểm định các loại máy, thiết bị và vật tư định kỳ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động tương ứng; theo khuyến cáo của nhà sản xuất và kiến nghị của tổ chức kiểm định.

Lưu ý:

Hồ sơ kỹ thuật an toàn của các loại máy, thiết bị và vật tư phải được lưu trữ đầy đủ. Vì, nếu có chuyển nhượng (hoặc cho thuê lại) thì hộ kinh doanh cũng phải bàn giao đầy đủ hồ sơ kỹ thuật an toàn cho bên mua (bên thuê lại).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,241