Hoàn trả tên miền Việt Nam trong Công ty Hợp Danh

Hình từ Internet

Khi công ty hợp danh đang quản lý, sử dụng tên miền có nhu cầu và tên miền không thuộc trường hợp đang bị xử lý vi phạm, tranh chấp hoặc đang ở trạng thái chờ xử lý thu hồi hoặc đang trong trạng thái chờ xử lý chuyển đổi nhà đăng ký, công ty hợp danh có thể hoàn trả tên miền.

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị hoàn trả đăng ký tên miền do Nhà đăng ký tên miền “.vn” quy định tại trang thông tin điện tử của Nhà đăng ký, nhưng phải bảo đảm đầy đủ thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTT.

2. Người thay mặt công ty hợp danh làm thủ tục đăng ký phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu nếu là người nước ngoài khi nộp trực tiếp hồ sơ; hoặc gửi kèm bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với người nước ngoài nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Nếu người thay mặt công ty hợp danh làm thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

Phương thức nộp hồ sơ theo một trong 3 cách sau:

- Nộp trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử của các Nhà đăng ký tên miền “.vn” trong trường hợp sử dụng chữ ký số.

- Nộp trực tiếp, trong trường hợp không có khả năng sử dụng phương thức trực tuyến. 

- Nộp qua đường bưu chính, trong trường hợp không có khả năng sử dụng phương thức trực tuyến.

Nơi nhận hồ sơ: các Nhà đăng ký tên miền “.vn”đang quản lý tên miền.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn trả tên miền hợp lệ, Nhà đăng ký tên miền “.vn” thông báo tới chủ thể kết quả xử lý hồ sơ. Trường hợp từ chối, Nhà đăng ký tên miền phải nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

786