Đối tượng chịu thuế suất 10% trong công ty TNHH một thành viên

Trong quá trình thực hiện sản xuất, kinh doanh, nếu các hàng hóa, dịch vụ mà công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cung cấp không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế GTGT 0% hoặc thuế GTGT 5% thì thuộc đối tượng chịu thuế suất 10%.

Mức thuế suất 10% được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

Tuy nhiên, đối với phế liệu, phế phẩm trong quá trình sản xuất được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của mặt hàng phế liệu, phế phẩm bán ra.

Ví dụ: Hàng may mặc áp dụng thuế suất là 10% thì mặt hàng này ở khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại đều phải áp dụng thuế suất 10%. Còn đối với các loại phế liệu như vải thừa trong quá trình sản xuất được thu hồi để làm các sản phẩm đồ chơi trẻ em thì chịu thuế suất 5% (5% là mức thuế suất của đồ chơi trẻ em).

Nếu công ty kinh doanh nhiều hàng hóa, dịch vụ có các mức thuế suất khác nhau thì:

- Phải kê khai thuế GTGT cho từng hàng hóa, dịch vụ với từng mức thuế suất GTGT khác nhau theo quy định;

- Nếu không thực hiện kê khai theo từng loại nêu trên thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà công ty sản xuất, kinh doanh.

Do đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nên thực hiện phân loại và kê khai thuế suất GTGT theo từng hàng hóa, dịch vụ.

Đối với các công ty nhập khẩu và phân phối hàng hóa, nếu phát hiện có trường hợp mức thuế GTGT tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (ban hành kèm theo Thông tư 83/2014/TT-BTC) không phù hợp với mức thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ trong nước thì áp dụng mức thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ trong nước.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,188