Định giá tài sản góp vốn trong công ty TNHH một thành viên

định giá tài sản góp vốn ctyTNHH

Nguồn: Internet

1. Đối tượng được định giá là tài sản góp vốn

Cá nhân, tổ chức có thể góp vốn bằng tài sản là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Do đó, đối tượng để định giá tài sản khi góp vốn chính là: những tài sản không phải Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi và vàng.

2. Thẩm quyền định giá tài sản góp vốn

Những đối tượng này phải được người có thẩm quyền định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam khi góp vốn. Cụ thể theo bảng sau:

 

Định giá tài sản góp vốn khi thành lập công ty

Định giá tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động

Thẩm quyền định giá

 

- Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tự định giá;

- Hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá.

- Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tự định giá;

- Hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá.

Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá

Giá trị tài sản góp vốn phải được chủ sở hữu công ty chấp thuận.

Giá trị tài sản góp vốn phải được chủ sở hữu công ty chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn

- Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá;

- Đồng thời, chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

- Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá;

- Đồng thời, chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Tham khảo mẫu:

- Quyết định định giá tài sản góp vốn;

- Biên bản định giá tài sản góp vốn;

- Quyết định kết quả định giá tài sản góp vốn.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,048
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: