Đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí trong Hộ kinh doanh

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn. Như vậy, bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là bảo hộ cách thức sắp xếp các phần tử mạch trên hoặc bên trong tấm vật liệu bán dẫn chứ không bảo hộ các phần tử mạch (IC, chíp) bởi bản thân các đối tượng IC, chíp đã được bảo hộ dưới dạng sáng chế.

Lưu ý: Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí:

1. Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn;

2. Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn.

Các trường hợp được quyền đăng ký thiết kế bố trí:

Hộ kinh doanh có quyền đăng ký thiết kế bố trí khi thực hiện đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc hoặc thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thoả thuận đó không trái với quy định của pháp luật;

Trường hợp hộ kinh doanhcùng với tổ chức, cá nhân khác tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra thiết kế bố trí thì hộ kinh doanhvà các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký thiết kế bố trí và quyền đăng ký này chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý;

Điều kiện đăng ký thiết kế bố trí:

Thiết kế bố trí được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, có tính nguyên gốc: tức là thiết kế đó phải là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả, không sao chép của người khác và chưa được biết đến một cách rộng rãi ngay thời điểm tạo ra thiết kế.

Thứ hai, có tính mới thương mại: có thể hiểu là thiết kế bố trí chưa được khai thác thương mại như: sản xuất, mua bán, chuyển nhượng vì mục đích lợi nhuận tại bất cứ nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn đăng ký.

Hộ kinh doanh muốn đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí và đáp ứng các điều kiện trên phải nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ tới Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Hồ sơ đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí gồm:

1. Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (mẫu 02-TKBT quy định tại Phụ lục A ban hành kèm theo Thông tư 01/2007/ TT-BKHCN);

2. Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ thiết kế bố trí;

3. Mẫu mạch tích hợp được sản xuất theo thiết kế;

4. Bản mô tả mạch tích hợp;

5. Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (nếu đơn nộp thông qua đại diện);

6. Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;

7. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Đối với trường hợp thiết kế bố trí thuộc sở hữu chung của nhiều cá nhân tổ chức thì cần lưu ý:

Vì văn bằng bảo hộ sẽ chỉ được cấp cho người đầu tiên trong danh sách những người nộp đơn chung, do đó, khi làm Tờ khai đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí thì nên đánh dấu " X" vào nội dung yêu cầu cấp phó văn bằng bảo hộ đối với các chủ đơn khác để Cục sở hữu trí tuệ vừa cấp văn bằng bảo hộ cho người đầu tiên trong danh sách những người nộp đơn vừa cấp phó văn bằng bảo hộ cho những người thuộc sở hữu chung khác.

Trường hợp, khi làm hồ sơ đăng ký cấp văn bằng bảo hộ không yêu cầu cấp phó văn bằng bảo hộ cho những chủ sở hữu khác thì các chủ sở hữu chung khác có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp phó bản văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí với điều kiện phải nộp lệ phí cấp phó bản. (Phó bản văn bằng bảo hộ này có giá trị tương đương với văn bằng bảo hộ)

Để yêu cầu cấp phó bản văn bằng bảo hộ, hộ kinh doanh (là các chủ sở hữu chung khác) cần phải chuẩn bị các tài liệu sau đây:

1. Tờ khai cấp phó bản văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 03-PBVB quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 01/2007 TT-BKHCN).

2. Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu cấp phó văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu cấp phó văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí cho tổ chức (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện).

3. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Thời hạn giải quyết:

- Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;

- Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí: 03 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

368