Báo cáo tình hình triển khai trang thông tin điện tử tổng hợp trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

Công ty cổ phần thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ mỗi năm một lần và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thành phần hồ sơ: Báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng (theo Mẫu 03 ban hành kèm Thông tư 09/2014/TT-BTTTT)

Thời hạn gửi báo cáo:

- Trước ngày 15/01 hàng năm, hoặc

- Khi có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) hoặc Sở Thông tin và Truyền thông nơi công ty đặt trụ sở.

Hình thức gửi báo cáo: nộp trực tiếp hoặc gửi báo cáo qua đường bưu điện.

Nơi nhận báo cáo: Sở Thông tin và Truyền thông nơi công ty đặt trụ sở.

Lưu ý: Nếu người thay mặt công ty thực hiện thủ tục không phải là đại diện theo pháp luật của công ty thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,999