TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành viên

Gia hạn quyết định công nhận doanh nghiệp có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật trong Hộ kinh doanh

Quyết định công nhận Hộ kinh doanh có sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật (sau đây gọi tắt là Quyết định công nhận) có thời hạn là 24 tháng.

Trong thời hạn 01 tháng trước khi Quyết định công nhận hết hiệu lực, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn Quyết định công nhận đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp quyết định đó; bao gồm những giấy tờ sau:

1. Bản sao Quyết định công nhận đã được cấp;

2. Công văn đề nghị gia hạn; trong đó, nêu rõ tổng số lao động và số lượng lao động là người khuyết tật hiện có tại Hộ kinh doanh;

3. Danh sách lao động là người khuyết tật; trong đó, phải ghi chú rõ những trường hợp người khuyết tật vào làm việc tại Hộ kinh doanh sau thời điểm được cấp Quyết định công nhận (nếu có);

4. Nộp kèm bản sao các giấy tờ sau đây của những lao động là người khuyết tật vào làm việc tại Hộ kinh doanh sau thời điểm được cấp Quyết định công nhận:

- Giấy xác nhận khuyết tật;

- Hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội sẽ có văn bản quyết định gia hạn hoặc văn bản thông báo lý do chưa đủ điều kiện để gia hạn cho hộ kinh doanh. 

Quyết định gia hạn công nhận Hộ kinh doanh có sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật cũng có thời hạn là 24 tháng.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

42
Công việc tương tự dành cho: