Gia hạn hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Khi doanh nghiệp đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam thông qua hệ thống Madrid, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì sẽ được bảo hộ với thời hạn:

- 20 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu (đối với nước là thành viên Thoả ước Madrid, kể cả với nước đồng thời là thành viên Nghị định thư Madrid);

- 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu (đối với nước chỉ là thành viên Nghị định thư Madrid).

Để tiếp tục duy trì hiệu lực, trong thời hạn 06 tháng trước ngày kết thúc thời hạn hiệu lực của đăng ký quốc tế nhãn hiệu, doanh nghiệp (chủ sở hữu nhãn hiệu quốc tế) phải nộp đơn yêu cầu gia hạn theo thông báo của Văn phòng quốc tế.

Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu bao gồm:

Tờ khai yêu cầu gia hạn đăng ký quốc tế nhãn hiệu (mẫu 08-SĐQT quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN).

Ngoài tờ khai trên, thì tùy từng trường hợp doanh nghiệp phải bổ sung thêm các tài liệu sau đây:

1. Bản sao Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu;

2. Bản sao giấy xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam;

3. Bản sao Công báo đăng ký quốc tế nhãn hiệu của WIPO;

4. Bản sao Công báo Sở hữu công nghiệp có nhãn hiệu đăng ký quốc tế;

5. Bản sao quyết định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế tại Việt Nam;

6. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (nếu nộp thông qua đại diện);

7. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Nơi nộp đơn: Doanh nghiệp nộp đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho Văn phòng Quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thông qua Cục Sở hữu trí tuệ. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cục Sở hữu trí tuệ.

- Văn phòng quốc tế.

Lưu ý: 

- Khi doanh nghiệp thực hiện việc gia hạn thì không được dẫn đến bất cứ thay đổi nào trong Đăng ký quốc tế ở tình trạng mới nhất của Đăng ký.

- Ngoài ra, khi doanh nghiệp thực hiện việc gia hạn Đăng ký quốc tế theo Nghị định thư Madrid thì sẽ được hưởng một thời gian ân hạn 6 tháng (với điều kiện nộp phụ phí trội được ấn định tại Nghị định thư Madrid).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

755