Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp được gia hạn không quá 02 lần; mỗi lần không quá 02 năm.

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục gia hạn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp chậm nhất 30 ngày trước khi hết hạn giấy phép.

Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, có nêu rõ thời hạn gia hạn;

2. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ nếu không phải là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

675