Gia hạn Chứng thư số

Doanh nghiệp có quyền yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số gia hạn chứng thư số ít nhất 30 ngày trước ngày hết hạn; nếu có thay đổi khóa công khai trên chứng thư số được gia hạn thì doanh nghiệp phải yêu cầu rõ.

Các thủ tục gia hạn chứng thư số sẽ do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chứng thư số công cộng thực hiện và hoàn thành trước khi chứng thư số hết hiệu lực.

Việc tạo khóa, phân phối khóa và công bố chứng thư số với khóa công khai mới thực hiện theo hướng dẫn tại các công việc sau:

- Tạo, phân phối, thay đổi khóa;

- Đăng ký cấp Chứng thư số.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

890