Tư vấn về thủ tục đóng bảo hiểm lần đầu

09:28 20/06/19

Tôi là nhân viên mới Công ty A, hiện tại nhân viên Công ty có 4 người. Tôi chưa đóng BHXH, hiện nay được Giám đốc giao cho phụ trách việc làm thủ tục để đóng BHXH cho tôi và mọi người (tất cả đều đóng lần đầu). Công ty tôi hiện tại Giám đốc không đóng bảo hiểm ở Công ty mà đóng ở một công ty khác. Vậy tôi mong muốn Quý cơ quan giúp đỡ cho biết các thủ tục tôi cần phải thực hiện và việc giám đốc không đóng bảo hiểm ở công ty thì có ảnh hưởng gì đến việc làm thủ tục không?.

Chào anh,

PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP đã nhận được nội dung đề nghị hỗ trợ của anh, nên Ban Hỗ trợ có ý kiến trao đổi như sau:

Thứ nhất, về hồ sơ tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lần đầu, anh có thể xem chi tiết tại công việc: Đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu.

Trong công việc trên đã bao gồm thủ tục, chi tiết thành phần hồ sơ để đăng ký tham gia bảo hiểm. Anh có thể xem và thực hiện theo đúng quy định.

Hiện nay, ở nhiều khu vực đều đã sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm trực tuyến, vì vậy anh có thể dựa trên tình hình thực tế ở địa phương để tải phần mềm này về kê khai bảo hiểm.

Ngoài ra, anh có thể tham khảo 02 bài viết liên quan dưới đây:

- Giúp doanh nghiệp phân biệt các loại bảo hiểm bắt buộc;

- Giúp doanh nghiệp phân biệt các loại bảo hiểm bắt buộc – Phần 2.

Thứ hai, về vấn đề giám đốc công ty anh không đóng bảo hiểm ở công ty mà đóng bảo hiểm ở một công ty khác:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014; Khoản 1 Điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP; Khoản 6, Điều 1 Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi 2014 và Điều 43 Luật Việc làm 2013 thì giám đốc là đối tượng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN nếu có hưởng tiền lương của công ty.

Và Căn cứ theo quy định tại Điều 3 của Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH, thì trong trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) ở nhiều nơi, trách nhiệm tham gia các loại bảo hiểm được xác định như sau:

- BHXH, BHTN: Doanh nghiệp giao kết HĐLĐ đầu tiên với người lao động sẽ đóng bảo hiểm.

- BHYT: Doanh nghiệp giao kết HĐLĐ có mức lương cao nhất trong các HĐLĐ mà người lao động đang giao kết sẽ đóng bảo hiểm.

- Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) : Tất cả doanh nghiệp của từng HĐLĐ đang giao kết đều phải tính đóng bảo hiểm này nếu người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Do đó, trước hết cần xác định giám đốc anh có thuộc đối tượng tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc hay không, bằng cách xem người này có được hưởng lương từ công ty không.

Trong trường hợp giám đốc không hưởng lương, không thuộc đối tượng tham gia các loại bảo hiểm thì khi nộp hồ sơ đăng tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu, trong Danh sách lao động tham gia bảo hiểm (Mẫu D02-TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH) anh không phải ghi tên giám đốc trong danh sách này.

Trong trường hợp giám đốc thuộc đối tượng tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc mà lại giao kết hợp đồng ở một nơi khác thì anh phải xác định trách nhiệm đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định tại Điều 3 đã nêu ở trên.

Nếu giám đốc anh chỉ tham gia BHTNLĐ, BNN, thì trong danh sách lao động, anh ghi vào mục III (Chỉ đóng BHTNLĐ, BNN) tương tự như mục I, mục II của danh sách. Đồng thời, khi giám đốc anh đóng bảo hiểm ở công ty khác thì người này phải có giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội tại công ty đó để chứng minh bản thân đã đóng các loại bảo hiểm đúng theo quy định.

Lưu ý rằng: Nếu công ty không có trách nhiệm đóng BHXH, BHTN, BHYT thì công ty vẫn phải chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của NLĐ khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH, BHTN, BHYT thuộc trách nhiệm đóng của mình. Còn đối với BHTNLĐ, BNN công ty anh vẫn phải có trách nhiệm đóng theo mức 0.5 % theo quy định.

Anh có thể tham khảo công việc: Giao kết hợp đồng lao động với người lao động có làm việc ở nơi khác.

Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP và kính chúc chị luôn thật nhiều sức khỏe.

29
Đặt câu hỏi