Tạp hóa bán bánh kẹo đóng gói sẵn có cần Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm?

15:01 26/01/19

Tôi có mở một tiệm tạp hóa bán bánh kẹo đóng gói sẵn thì có cần phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm hay không?

(Nguồn: Internet)

Chào anh,

PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP đã nhận được nội dung đề nghị hỗ trợ từ anh, nên Ban Hỗ trợ có ý kiến trao đổi như sau:

Trường hợp anh mở tiệm tạp hóa kinh doanh bánh kẹo đóng gói sẵn thì theo quy định tại Điều 18, Điều 20, Điều 27 của Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Điểm đ Khoản 1, Khoản 2 Điều 12 của Nghị định 15/2018/NĐ-CP, cơ sở của anh không cần phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm mà chỉ cần ký Cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm với Sở Công thương nơi đặt cơ sở kinh doanh.

Đồng thời, cơ sở phải bảo đảm các điều kiện dưới đây:

- Có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm;

- Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt số 02:2009/BYT (ban hành kèm Thông tư 05/2009/TT-BYT);

- Có trang thiết bị phù hợp để sản xuất, kinh doanh thực phẩm không gây độc hại, gây ô nhiễm cho thực phẩm;

- Sử dụng nguyên liệu, hóa chất, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm;

- Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
- Thu gom, xử lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm.

Theo thông tin anh cung cấp, cơ sở của anh kinh doanh bánh kẹo bao gói sẵn nên phải bảo đảm thêm các điều kiện đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 của Luật An toàn thực phẩm năm 2010, cụ thể:

- Tuân thủ quy định về ghi nhãn thực phẩm, tham khảo Nghị định 43/2017/NĐ-CP.

- Tuân thủ các điều kiện về bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, điều kiện về bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm quy định tại mục 1.2 và các điều kiện đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm sau:

+ Sản xuất từ nguyên vật liệu an toàn, bảo đảm không thôi nhiễm các chất độc hại, mùi vị lạ vào thực phẩm, bảo đảm chất lượng thực phẩm trong thời hạn sử dụng.

+ Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, tham khảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 12-1:2011/BYT về bao bì và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (ban hành kèm Thông tư 34/2011/TT-BYT).

- Bảo đảm và duy trì vệ sinh nơi kinh doanh;

- Bảo quản thực phẩm theo đúng hướng dẫn của tổ chức, cá nhân sản xuất.

Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP và kính chúc anh luôn thật nhiều sức khỏe.

25
Đặt câu hỏi