Sau khi mua tên miền thì cần phải làm gì?

15:49 20/12/18

Chào PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP! Vui lòng hỗ trợ tôi các thủ tục pháp lý có liên quan sau khi doanh nghiệp mua tên miền và sử dụng tên miền đó để quảng bá về một sản phẩm của công ty hoặc sử dụng để chia sẻ thông tin chung về một lĩnh vực cụ thể (các thông tin được dẫn từ các nguồn công cộng khác). Cảm ơn PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP.

 

Chào chị,

PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP đã nhận được nội dung đề nghị hỗ trợ của chị, nên Ban Hỗ trợ có ý kiến trao đổi như sau:

Theo như thông tin mình trình bày thì chị đã mua xong tên miền rồi thì không rõ là chị đã đăng ký tên miền này luôn hay chưa? Nếu chưa thì chị cần thực hiện thủ tục đăng ký tên miền và sau đó thực hiện tiếp các công việc sau đây:

1. Đăng ký tên miền:

Sau khi đã chọn được tên miền, do tên miền sẽ được đăng ký theo nguyên tắc “đăng ký trước, sử dụng trước”, nên doanh nghiệp phải nhanh chóng tiến hành tra cứu xem tên miền mình chọn đã được đăng ký hay chưa, nếu tên miền đó chưa được đăng ký thì doanh nghiệp có thể bắt đầu thực hiện các thủ tục cần thiết để sở hữu tên miền, cụ thể:

- Doanh nghiệp lựa chọn tên miền quốc gia Việt Nam (đuôi .vn) tra cứu tên miền, nếu tên miền đang trong trạng thái “chưa cấp phát” thì doanh nghiệp có thể tiến hành đóng phí sử dụng và đăng ký tên miền tại các Nhà đăng ký có tên trong Danh sách được Trung tâm Internet quốc gia Việt Nam công bố (Xem chi tiết tại công việc Đăng ký tên miền Việt Nam).

- Doanh nghiệp lựa chọn tên miền quốc tế (đuôi .com, .biz,...) và tiến hành tra cứu tên miền, nếu thông tin về tên miền không được tìm thấy trên hệ thống thì doanh nghiệp có thể tiến hành đóng phí sử dụng và đăng ký tên miền tại các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam; sau đó thực hiện thông báo tên miền quốc tế thì mới được sở hữu và sử dụng tên miền.

Xem chi tiết tại công việc Đăng ký tên miền quốc tế  Thông báo sử dụng tên miền quốc tế.

2. Thiết kế website:

Việc thiết kế website này có thể do doanh nghiệp tự thực hiện hoặc nhờ công ty dịch vụ khác để thiết kế thay. Và nó cần phải được thực hiện trước thì mới tiếp tục được việc đăng ký thiết lập trang thông tin điện tử hoặc trang website bán hàng (bởi trong thành phần hồ sơ khi đăng ký thiết lập các trang Website này cần có yêu cầu giao diện website) ....

3. Xác định hình thức triển khai webite:

Tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng website, doanh nghiệp phải xác định hình thức triển khai website cho phù hợp với hoạt động của mình. Như thông tin chị có cung cấp thì mình sử dụng tên miền đó để quảng bá về 01 sản phẩm của công ty hoặc sử dụng để chia sẻ thông tin chung về 01 lĩnh vực cụ thể (các thông tin được dẫn từ các nguồn công cộng khác) thì với hoạt động của chị có thể rơi vào các hình thức triển khai website như sau:

- Trang thông tin điện tử nội bộ: là trang thông tin điện tử của doanh nghiệp cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của chính doanh nghiệp đó và không cung cấp thông tin tổng hợp (Theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 của Nghị định 72/2013/NĐ-CP).

- Trang thông tin điện tử tổng hợp: là trang thông tin điện tử của doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó (Theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định 72/2013/NĐ-CP).

- Website thương mại điện tử: là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng (Theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP).

4. Đăng ký website:

Với mục đích sử dụng website của công ty chị như nêu tại Mục 3 trên, thì:

- Nếu chị chỉ có hoạt động sử dụng tên miền để quảng bá về 01 sản phẩm của công ty thôi thì chị chỉ cần triển khai website theo hình thức "Trang thông tin điện tử nội bộ" và không cần phải đăng ký thủ tục gì.

- Nếu chị vừa có hoạt động sử dụng tên miền để quảng bá về 01 sản phẩm của công ty vừa sử dụng để chia sẻ thông tin chung về 01 lĩnh vực cụ thể (các thông tin được dẫn từ các nguồn công cộng khác) thì lúc này, chị phải triển khai website theo hình thức "Trang thông tin điện tử tổng hợp" và thực hiện thủ tục: Đăng ký thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Ngoài ra, theo như thông tin chị cung cấp thì không rõ hoạt động "quảng bá về 01 sản phẩm của công ty" mà chị nhắc đến là nằm ở mức độ nào (có luôn báo giá bán sản phẩm, thông tin liên hệ hay chỉ đơn thuần là giới thiệu sản phẩm của công ty thôi ...) ; cho nên, PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP chưa xác định được trang website của chị có hoạt động thương mại điện tử hay không?

Nếu trang website của chị có: một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng thì nó sẽ là Website thương mại điện tử và để hoạt động được thì chị cần phải thực hiện thêm thủ tục thông báo trực tuyến với Bộ Công thương. Chi tiết trình tự thực hiện, chị vui lòng xem tại công việc sau: Thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán hàng.

Trên đây là một số nội dung trao đổi cùng chị.

Cảm ơn chị đã sử dụng dịch vụ của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP và kính chúc chị luôn thật nhiều sức khỏe.

23
Đặt câu hỏi