Phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

07:58 01/11/18

Xin chào Pháp lý khởi nghiệp, mình muốn hỏi về luật đóng bảo hiểm từ ngày 1/1/2018. Cụ thể như sau: Theo mình biết thì tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm những khoản sau đây: - Mức lương; - phụ cấp lương - Các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động (đây là nội dung mới) Vậy thì Phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không? Xin cảm ơn.

Chào chị, đối với thắc mắc của chị về vấn đề trên, PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP có ý kiến trao đổi như sau:

Theo Khoản 2 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLDTBXH, thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được quy định gồm:

1. Mức lương;

2. Phụ cấp lương;

3. Các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Tuy nhiên, cần lưu ý: các khoản bổ sung khác bao gồm: các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng; tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ... thì không được tính vào tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc.

Chị có thể xem chi tiết tại công việc: Tiền lương tháng tính đóng các loại bảo hiểm.

298
Đặt câu hỏi